Kronprinsen i møte med skipsfarten: Takk for innsatsen

Takk for innsatsen – og for alt dere gjør for å holde hjulene i gang under koronapandemien. Uten skipsfarten stopper verden helt opp. Det sa kronprinsregent Haakon da han 1. februar møtte fire sjøfolk, sjømannsorganisasjonene og Rederiforbundet for en samtale om hverdagen til sjøs under koronapandemien.

Smitteverntiltak og strenge reiserestriksjoner har gjort mannskapsbytter svært vanskelig under koronapandemien.  Stadige endringer i reisebegrensninger og smitteverntiltak betyr at sjøfolk lever med stor usikkerhet rundt når og om de kan reise til og fra skipene de jobber på.  

Kronprinsregent Haakon møtte sjøfolk fra Odfjell SE, Hurtigruten, Solstad Offshore og Havila Shipping og fikk høre om hverdagen om bord, utfordringene de møter, men også hva de gjør for å holde motet og humøret oppe i en krevende tid.  

Kronprinsen i møte med Kim Lekva Velve, Per Rydheim, Kjell Arne Hevrøy og Seline Henriksen.

En av dem som snakket med kronprinsen er kaptein Kjell Arne Hevrøy om bord i Bow Excellence som er på vei over Nord-Atlanteren til Sør-Carolina med flytende kjemikalier. Han forteller at ingen sjøfolk får gå i land når de kommer til havn og at det blir lange perioder om bord for mannskapet på 26. Han er en av mange sjøfolk som må stå forlenget periode om bord og har fått sin arbeidsperiode utvidet fra tre til fem måneder.    

-Arbeidsmessig går alt som vanlig, forteller han. Det går greit og hverdagen går rundt. Vi klager ikke, men det er mye usikkerhet og vanskelig å planlegge når reglene endrer seg så fort, sier han.  

På spørsmål fra kronprinsen om hvordan det går med humøret etter fem måneder om bord svarte Hevrøy at rederiet blant annet har kjøpt inn musikkinstrumenter for å holde folk i aktivitet.  

-Vi griller og koser oss - det går greit. Rederiet har også kjørt opp hastigheten på internett, så det skal være lettere å holde kontakten med omverdenen. Vi er bare glade vi er i jobb. Det er mange som ikke har jobb i disse dager. 

80 prosent av verdens varehandel går på kjøl 

Den norske utenriksflåten har om lag 1800 skip og rigger over hele verden.  

Norske skip frakter energi, varer til industrien og handelsvarer, og bidrar dermed til å holde økonomien og handelen i gang under koronakrisen.  

Norske myndigheter var tidlig ute med å anerkjenne sjøfolk som samfunnskritisk personell. I desember stilte alle FNs medlemsland seg bak en resolusjon som oppfordrer alle land til å etterleve IMOs protokoller for trygge mannskapsbytter. Likevel er det fortsatt store problemer med å gjennomføre mannskapsbytter mange steder i verden.  

Kronprinsen i møte med Harald Solberg, Paul-Christian Rieber, Harald Fotland og Line Ollestad.

Harald Fotland, COO i Odfjell, forteller at mye skal klaffe for at mannskapsbytter skal kunne gjennomføres slik situasjonen er i dag.  

- Sertifikater må fornyes, det må gå fly, skiftehavn må tillate at det skiftes folk i den havnen osv. Så selv om noen land tillater skifter er det i praksis veldig vanskelig å få til, forteller han og legger til at om lag 2/3 av alle forsøk på å bytte mannskap ikke lar seg gjennomføre.  

-Snart ett år inn i pandemien er det litt skuffende at ikke verden har løst dette bedre, sa Hans Sande, administrerende direktøri Sjøoffisersforbundet. Han understreket likevel at norske myndigheter har vært i en særklasse i å ivareta sjøfolk under koronakrisen 

Til tross for store utfordringer har næringen jobbet sammen, og samarbeidet godt med norske myndigheter for å finne gode løsninger som sikrer at aktiviteten kan holdes gående og vareflyt og energiproduksjon kan opprettholdes.  

 -Jeg er veldig stolt over at Norge er vår flaggstat, sa Fotland. - Det har alltid vært mulig å skifte sjøfolk i Norge og Utenriksdepartementet har hjulpet oss med å løse floker i mange land. Sammen med Sjøfartsdirektoratet, Radio Medico og Rederiforbundet har vi et godt samarbeid som gjør at det er mye positivt som skjer.   

Les også: Kronprinsregent på digitalt seilas