Invitasjon til webinar - Er Norge rigget for omstilling?

Gjennom en møteserie i tre deler inviterer Norges Rederiforbund, Abelia, Energi Norge, Tekna og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og debatt om den store omstillingen av Norge. Del 1: Hva gjør nabolandene våre?

Frem mot 2030 må Norge ta kvantesprang langs to akser: Vi skal halvere klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til «godt under» to grader, samtidig som vi skal øke verdiskapingen og sysselsettingen fra det ikke-petroleumsbaserte næringslivet.  

En rekke rapporter og veikart har det siste året gitt viktig innsikt om, og kommet med forslag til, en vellykket overgang til «livet etter oljen». Mulighetene er mange, men ingenting skjer av seg selv. Hvor går vi herfra, hvordan skal vi prioritere og hvem har ansvar for at de riktige grepene tas i tide?  

Gjennom en møteserie i tre deler inviterer Abelia, Energi Norge, Rederiforbundet, Tekna og Norsk klimastiftelse til kunnskapsdeling og debatt om den store omstillingen av Norge.

Tema for første seminar er: Hva gjør nabolandene våre?

Dato: 19. januar
Tid: 08:30- 10:00

Program:

Martin Sandbu, Financial Times 

Kari Herlevi, prosjektdirektør i Sitra 

Joakim Appelquist, internasjonal generaldirektør i Vinnova

Lillian Olsen, daglig leder i Halogen

Panelsamtale med utgangspunkt i innleggene fra EU/nabolandene:   

Thina Saltvedt, sjefsanalytiker i Nordea, Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger og Vidar Helgesen, leder av Klimaomstillingsutvalget og tidligere statsråd.

Mer informasjon og påmelding her