Internasjonal skipsfart ønsker avgift på CO2 for å få fart på klimakutt

Det internasjonale rederiforbundet (ICS) foreslår en global avgift på CO2-utslipp fra skip. Dermed blir skipsfarten den første industrisektoren som foreslår å pålegge seg selv en global CO2-avgift.

Ifølge forslaget som er lagt frem for FNs internasjonale maritime organisasjon (IMO), skal avgiften omfatte alle skip over 5 000 bruttotonn og regnes per tonn CO2.  Avgiften skal gå til et fond som skal bidra til å utligne prisforskjellen mellom grønt og konvensjonelt drivstoff, samt brukes til utvikling og implementering av teknologi, alternative energibærere og ny infrastruktur i havner.  

-Rederiforbundets medlemmer har vedtatt en ambisiøs klimastrategi som slår fast at rederiene skal være klimanøytrale innen 2050, og at det kun skal bestilles skip med nullutslippsteknologi fra 2030. Det haster derfor med å utvikle, skalere og kommersialisere nye alternative energibærere som kan bidra til skiftet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet og legger til;

-En avgift på COi kombinasjon med et CO2-fond vil fungere både som pisk og gulrot i klimaarbeidet vårt. Vi har få år på oss før vi må kunne sette store, klimanøytrale skip på vannet og er derfor helt avhengige av at det settes fart i arbeidet med å utvikle løsninger for alternative energibærere som kan brukes av store skip som seiler over store avstander, sier han.

Internasjonal skipsfart står i dag for omtrent 2 prosent av de globale utslippene av CO2. Skipsfarten er ikke omfattet av de nasjonale forpliktelsene i Parisavtalen, men reguleres av FNs skipsfartsorganisasjon (IMO). Forslaget om å innføre en global  CO2-avgift for skipsfarten skal derfor drøftes i IMO i høst.

- Det er ingen tvil om at det haster å få på plass et globalt regelverk som setter en pris på CO2 utslippene og får fart på den grønne omstillingen som næringen må igjennom. Nå er det opp til IMO å vise at de har handlekraften som skal til og at de er like ambisiøse som næringen legger opp til, i arbeidet med å redusere klimautslippene fra skipsfarten, sier Solberg.