Kronprinsen på digital seilas

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon møter norske sjøfolk og maritim næring digitalt mandag 1. februar 2021 klokken 13.00. Møtet finner sted etter invitasjon fra Norges Rederiforbund og Maritimt Hus.

-Norsk skipsfart og norske sjøfolk gjør en viktig innsats for å opprettholde grunnleggende vareforsyning gjennom en krevende pandemi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Som følge av strenge reiserestriksjoner har sjøfolk over hele verden opplevd store utfordringer når det gjelder mannskapsskifter.

-Mange har måttet stå i tjeneste vesentlig lenger enn normalt, og det har vært stor usikkerhet knyttet til både utreise, hjemreise, karantener og andre strenge smitteverntiltak, sier administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande.

Til tross for store utfordringer har næringen jobbet sammen, også i godt samarbeid med norske myndigheter, for å finne gode løsninger som sikrer at vi holder hjulene i gang i samfunnet.

Sjøfolk fra Odfjell SE, Hurtigruten, Solstad Offshore og Havila Shipping deltar, samt representanter fra Maritimt Hus, og rederiene GC Rieber og Odfjell SE.

Pressen er invitert til å overvære møtet, men må be om akkreditering i forkant.

Akkreditering sendes til: tiv@rederi.no innen fredag 29. januar 2021 klokken 12:00.