Her er finalistene til Heyerdahlprisen 2021

Wallenius Marine sitt vindskip «Oceanbird», Wilhelmsens hydrogenskipsprosjekt «Topeka» og HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri sitt nullutslippsprosjekt er de tre finalistene til Heyerdahlprisen 2021.

Det er fantastisk å se hvor mange spennende prosjekter som er på trappene og den unike innovasjonskraften som finnes i det maritime miljøet, sier ekspertkomiteens leder, Lasse Kristoffersen. I arbeidet med årets pris har komiteen lagt vekt på prosjekter som bringer næringen nærmere målet om «nullutslippsløsninger» for skip som seiler over lengre avstander.

- Skal vi nå målet om en klimanøytral flåte innen 2050 haster det med å finne gode løsninger for karbonnøytrale skip. Med årets pris ønsker vi å løfte frem de som går foran, som er villige til å ta risikoen som ligger i å være først ute - og kanskje kan prisen bidra til å gi disse prosjektene en ekstra dytt over målstreken, sier Kristoffersen.

Heyerdahlprisen ble etablert av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund i 1999 og deles ut til kandidater fra den maritime næringen som bidrar til et bedre globalt miljø. Prisen deles ut av H.K.H. Kronprins Haakon under Rederiforbundets årskonferanse 18. mars.

22 prosjekter ble foreslått til årets pris. Thor Heyerdahl jr. representerer Heyerdahlfamilien i komiteen. Han sier det var en vanskelig oppgave å peke ut årets finalister.   

-Det var mange gode kandidater å velge mellom, alle i min fars ånd og med omtanke for å ta vare på klodens, og særlig verdenshavenes livsviktige miljø. Som havforsker er jeg svært tilfreds med ekspertkomiteens avgjørelse, og som min fars sønn vet jeg at han også hadde vært det, sier Heyerdahl jr.

De tre finalistene er:

Wallenius Marine nomineres for Oceanbird – et nytt konsept som gjør det mulig å bruke vind som fremdrift på store, havgående skip. Bilskip innenfor konseptet blir 200 meter langt og kan ta 7 000 biler.

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri nomineres for å etterspørre verdens første nullutslipp frakteskip og for å bruke sin rolle som vareeier til å initiere utvikling av en rekke ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanse.

Wilhelmsen nomineres for sitt hydrogenprosjekt Topeka, som skal utvikle et av verdens første nullutslipp frakteskip drevet på hydrogen. Topeka skipene skal også frakte flytende hydrogen, og vil dermed bidra i utviklingen av infrastruktur for nytt grønt drivstoff.

Medlemmene av årets ekspertkomité er:

Lasse Kristoffersen (komiteens leder), CEO i Torvald Klaveness og visepresident i ICS
Thor Heyerdahl jr.
Kristin Halvorsen, direktør Cicero
Sigurd Enge, fagansvarlig shipping, Bellona
Sissel Rogne, direktør Havforskningsinstituttet
Sveinung Oftedal, fagdirektør, Klima- og miljødepartementet
Claus Hemmingsen, styreleder Maersk Drilling
Lisa Emilia Svensson, tidl. havambassadør FN
Tuva Flagstad- Andersen, regionalsjef for Maritim Nord-Europa, DNV

Les mer om Heyerdahlprisen