HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vinner Heyerdahlprisen 2021

HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri vinner Heyerdahlprisen 2021. De to vareeierne har gått sammen for å skape en utslippsfri sjørute og tilbyr langtidskontrakt til verdens første utslippsfrie bulkskip. Prisen ble delt ut av H.K.H Kronprins Haakon under Rederiforbundets årskonferanse 18. mars.

I sin begrunnelse sier ekspertkomiteen at vinnerne av årets Heyerdahlpris, ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipps frakteskip, har brukt sin rolle som vareeier til å initiere utviklingen av flere ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser. Ekspertkomiteen sier videre at årets vinner setter […] en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen.

Administrerende direktør i HeidelbergCement, Giv Brantenberg, sier prisen inspirerer til å jobbe videre med nullutslippsprosjektet og til kontinuerlig å forbedre miljøavtrykket til Heidelbergs produkter.  

-Vi er beæret over å bli tildelt Heyerdahlprisen 2021. Som et stort og internasjonalt industrikonsern ønsker HeidelbergCement å bidra til å få det grønne skiftet til å bli en realitet så raskt som mulig. For å få til dette må vi tenke nytt og se på etablert praksis med nye øyne. Sammen med Felleskjøpet og DNV har vi nå oppdaget en ny «rute», som jo også er i Heyerdahls ånd. 

- Felleskjøpet har som ambisjon å være et nullutslippsselskap innen 2050. Sammen med den norske bonden har vi sterk vilje og store forventninger knyttet til oss i jobben med å gjøre hele næringen enda grønnere i årene som kommer. Vi er derfor svært glade for å motta Heyerdahlprisen for jobben vi har påbegynt med å tilby langvarige transportkontrakter på nullutslippsskip. Bærekraft står sentralt i vårt selskap og en slik utmerkelse inspirerer veldig i den videre jobben vi skal gjøre for å nå målene våre, sier Per Kenneth Øye, logistikksjef i Felleskjøpet Agri som mottok prisen på vegne av Felleskjøpet Agri.  

I arbeidet med årets Heyerdahlpris la ekspertkomiteen vekt på prosjekter som tar skipsfarten nærmere målet om nullutslippsløsninger som kan brukes av større skip som seiler over lengre distanser.  

-For at skipsfarten skal nå de svært ambisiøse klimamålene næringen har satt seg er det helt avgjørende at vareeierne kommer på banen, slik som HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri gjør i dette prosjektet. Vi trenger mange flere slike prosjekter – og det håper jeg vi får, for dette er et prosjekt som kan skaleres og kopieres alle steder i verden, sier leder av Heyerdahlprisens ekspertkomité, Lasse Kristoffersen.

Rederiforbundet er sekretariat for prisen som ble opprettet i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund. Prisen deles ut hvert andre år til kandidater fra den maritime næringen som gjennom innovasjon eller teknologiutvikling bidrar til et bedre globalt miljø.