Frustrerende og uholdbar vaksinestrategi

Vaksineringen av booster-doser i Norge går altfor sakte, og er en viktig forklaring på hvorfor regjeringen igjen måtte innføre svært strenge smitteverntiltak som rammer privat næringsliv og tusenvis av arbeidsplasser. Nå gjelder det å få fart på vaksineringen slik at perioden med strenge smitteverntiltak blir så kort som mulig. Ut over å mobilisere Forsvarets sanitet, som i seg selv er positivt, virker det som om helsemyndighetene dessverre ikke er i stand til å ta i bruk ressurser som ellers kunne vært brukt til å sette vaksinedoser raskt.

Innlegget er signert Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund og Stein Lier-Hansen, administrerende direktør Norsk Industri. 

Både Norsk Industri og Rederiforbundet har tilbudt seg å bruke våre bedrifters kapasitet til å sette booster-vaksiner på arbeidere og sjøfolk. Vi har medisinsk kapasitet i verdikjeden. Det eneste vi trenger er tilgang til vaksinedoser og mulighet til å registrere vaksinene slik at dokumentasjonen for den enkelte vaksinerte er oppdatert.

VG omtaler saker her og statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer utspillet i denne saken.

Norske helsemyndigheter er ikke i stand til å benytte seg av denne kapasiteten fordi det er kommunene som organiserer vaksineringen. Vi blir derfor henvist til den enkelte kommune for å inngå lokale avtaler om vaksinering. Sett fra næringslivets side har vi kapasitet til å sette vaksiner i skulderen til våre ansatte, men vi har ikke kapasitet til å koordinere en slik innsats med 356 kommuner.

Etter to år med pandemi, og nedstengninger - med enorme konsekvenser for industri og næringsliv er det svært frustrerende å se at tilgjengelig kapasitet ikke blir brukt effektivt. Det er helt uholdbart dersom vi skal fortsette med en strategi hvor næringslivet må bære kostnadene for at helsemyndighetene ikke er i stand til å organisere en rask og effektiv vaksinering.

La oss derfor sette «alle i arbeid» for å sikre at perioden med strenge smitteverntiltak blir så kort som overhodet mulig.