Flagger for likeverd og mangfold i maritim bransje

For første gang i historien heiser Rederiforbundet Pride-flagget i Rådhusgaten 25. -Skipsfarten og maritim næring er for alle, og skal være en arbeidsplass med toleranse og likeverd, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Rederiforbundet har de siste årene jobbet systematisk for å fremme mangfold og vise bredden i skipsfarten og maritim næring.

-Pride er en feiring av kjærlighet og mangfold. Vi heiser flagget for å vise vår støtte og forpliktelse til solidaritet og toleranse i alle ledd av vår organisasjon, sier Solberg.

Skipsfarten er global, med ulike nasjonaliteter, kulturer, regelverk og tankesett. I 2020 deltok over 200 rederier i ICS Diversity Tracker. Rapporten er en av få som handler om mangfold og inkludering i internasjonal skipsfart. Den viste at stadig flere selskap har satt seg mål om større mangfold og spesielt flere kvinner i maritim næring. Rapporten sier også at det er viktig at regelverk og retningslinjer er oppdatert, og at man må oppfordre til mangfold og inkludering blant mannskap og ansatte.

Happy Pride!