Finanskomiteens innstilling til revidert nasjonalbudsjett avgitt

Fredag avga Stortingets finanskomite sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett. Komiteens flertall viser til budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet der det foreslås en engangsbevilgning på 90 millioner kroner for å oppheve gjenværende makstak i tilskuddsmodellen for petroleumsskip i NOR, NIS konstruksjonsskip og NIS generelt i ytterligere én termin.

- Dette er svært gledelig, og nødvendig, for å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs. Det bidrar også til at at norske rederier får konkurransedyktige vilkår sammenlignet med vilkårene i andre land. Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for å opprettholde konkurransekraften i den norske maritime klyngen, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

I innstillingen ber komiteens flertall også regjeringen vurdere skattetiltak som gir norskeide arbeidsplasser like gode vilkår som arbeidsplasser eid fra utlandet.

- Vi er skuffet over at representantforslaget som ble behandlet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital ikke fikk flertall.  Vi er imidlertid glade for at flertallet ber om at det i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2022, kommer tiltak for å fjerne konkurranseulempen til norsk privat eierskap, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Finanskomiteens flertall har bedt om at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 legger frem en vurdering av om summen av formuesskatt, utbytteskatt og selskapsskatt på norske arbeidsplasser, er konkurransedyktig med eierbeskatningen i andre OECD-land og de største økonomiene utenfor OECD. Flertallet ber også om at det i denne sammenheng blir vurdert konkrete langsiktige skattetiltak som kan gjøre Norge til et mer attraktivt land for investorer og gründere der norskeide arbeidsplasser har like gode vilkår som norske arbeidsplasser eid fra utlandet.