Feilslått lønnsstøtteordning

Regjeringen har lagt frem en ny lønnsstøtteordning. – Det er i utgangspunktet positivt at en slik ordning trer i kraft, men Rederiforbundet er svært kritisk til at ordningen er innrettet på en måte som gjør at den ikke er mulig å bruke for rederier som i praksis må nedskalere virksomheten som følge av smitteverntiltakene. Forutsetningen om at man ikke kan ha noen permitterte dersom man skal få lønnsstøtte, gjør at ordningen ikke er relevant for rederiene. Vi hadde forventet en lønnsstøtteordning som ville gitt grunnlag for å holde flere i arbeid gjennom en krevende tid. Når det ikke er mulig å kombinere permittering med lønnsstøtte, vil ordningen dessverre være svært lite relevant for rederiene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Passasjerskipsrederiene er særlig hardt og direkte berørt av de nasjonale tiltakene som nå er innført som følge av koronaviruset og tilhørende smitteverntiltak. -De strenge smitteverntiltakene fører til kanselleringer, nedgang i nye bestillinger og en avventende holdning hos mulige passasjerer. Rederiene tvinges til å ta grep for å redusere kostnadene. Med en utilstrekkelig kompensasjonsordning og en lønnsstøtteordning som heller ikke treffer behovene står selskapene nå overfor en svært krevende situasjon, sier Solberg.

 -Hittil i pandemien har rederiene opplevd betydelig tap av kompetanse og erfaring. Ordningen som nå er lagt frem bidrar ikke til å sikre kompetanse og hindre permitteringer i nødvendig grad, påpeker Solberg.

 Lønnsstøtteordningen skal gjelde fra 1. desember i år og til og med januar 2022. Regjeringen varsler den kan bli forlenget dersom strenge smitteverntiltak vedvarer. Regjeringen har satt et tak på 47 millioner kroner per måned for hvor mye hver enkelt bedrift kan motta i lønnsstøtte. Ordningen fordrer at virksomheten har et dokumentert direkte eller indirekte omsetningsfall grunnet smitteverntiltak.

Det gis maksimalt 30 000 kroner i måneden per permitterte som tas tilbake fra permisjon, begrenset til 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Bedriftene kan kun få lønnsstøtte dersom de tar tilbake alle permitterte ansatte. Det vil altså ikke være mulig å både permittere ansatte og få lønnsstøtte.