Enighet i flyteriggoppgjøret etter riksmekling

Norges Rederiforbund og de tre fagforeningene Industri Energi, SAFE og DSO (Det norske Maskinistforbund & Norsk Sjøoffisersforbund) kom under riksmekling til enighet om justeringsoppgjøret for flyttbare innretninger og plattformboring m.v. og forpleining på norsk sokkel.

Oppgjøret er i tråd med rammene som er lagt i Frontfaget. Vi noterer imidlertid at vi ikke får gehør for vår situasjonsbeskrivelse av riggnæringen, som fortsetter å være krevende.