Endringer i ledergruppen i Norges Rederiforbund

Toril Charlotte Kobbeltvedt er ansatt som ny direktør i avdeling for politikk og analyse, og Audun Halvorsen blir ny direktør i beredskapsavdelingen.

Som følge av at to ledere i Rederiforbundet slutter eller har sluttet, er det gjort endringer i forbundets ledergruppe. Amund Drønen Ringdal som ledet avdelingen for politikk og analyse sluttet 15. juni i år, og John Hammersmark slutter som leder av beredskapsavdelingen 1. mars 2022. Begge har sluttet etter eget ønske.

Toril Charlotte Kobbeltvedt er ansatt, og er allerede i gang, som ny direktør for avdelingen for politikk og analyse. Hun kommer fra stillingen som rådgiver i samme avdeling, og har tidligere erfaring som politisk rådgiver og statssekretær for Fremskrittspartiet i Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Justisdepartementet.

 – Rederiene og den øvrige maritime næringen skaper jobber og verdier langs hele kysten. Den norske maritime næringen, hvor rederiene spiller en helt sentral rolle, ligger allerede i front på det grønne skiftet og utvikling av ny teknologi. Jeg ser frem til å bidra til utvikling av gode rammebetingelser som sikrer næringen gode konkurransevilkår fremover, sier Toril C. Kobbeltvedt.

 Audun Halvorsen, som var statssekretær i Utenriksdepartementet frem til oktober i år, er ansatt som ny direktør i beredskapsavdelingen i Rederiforbundet. Han har også erfaring fra politisk ledelse i Forsvarsdepartementet og fra Høyres stortingsgruppe.

 – Norsk skipsfart opererer skip og rigger over hele verden til enhver tid. Næringen møter umiddelbart alle de beredskaps- og sikkerhetsmessige utfordringene verden har å by på, i tillegg spiller skipsfarten en sentral rolle for myndighetene ved bruk av den norske flåten i akutte kriser. Jeg ser frem til å lede beredskapsarbeidet i Norges Rederiforbund, sier Audun Halvorsen.

 For øvrig består ledergruppen i Rederiforbundet av administrerende direktør Harald Solberg, Helene Tofte, som er direktør for internasjonalt samarbeid og klima, Christine Korme som er kommunikasjonsdirektør, Viggo Bondi som er direktør i arbeidsgiveravdelingen og Erik Gjerdene som er dirkektør i administrasjons- og finansavdelingen.

 -Med Toril og Audun på laget har vi et team som er klare til å levere gode tjenester til våre medlemmer og utvikle forbundets arbeid fremover. Vi har med dette også nådd et viktig mål om minst 40 prosent kvinneandel i ledelsen i Rederiforbundet. Vi har en motivert og offensiv organisasjon som ser frem til å få oss gjennom siste fase av pandemien og samtidig sikre gjennomslagskraft og positive bidrag fra vår næring både nasjonalt og internasjonalt, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.