Brudd i forhandlingene for flyterigg og plattformboring på norsk sokkel

Det ble i dag brudd i forhandlingene for overenskomst for flyttbare innretninger og plattformboring m.v. norsk sokkel.

Forhandlingsutvalget i Norges Rederiforbund fremla et lønnstilbud med et generelt tillegg på 21.000 kroner pr. år som minst er på nivå med Frontfaget på 2,7 prosent, men tilbudet ble ikke akseptert av de tre forbundene Industri Energi, SAFE og DSO.

-Vi registrer med skuffelse at nivået som for øvrig er akseptert i Norge, ikke er tilstrekkelig i vårt tariffområde på sokkelen, sier NRs forhandlingsleder Jakob Korsgaard i Maersk Drilling.

Oppgjøret går nå til Riksmekleren medio juni.