Behov for normalisering av regelverksprosessene

Regjeringen har foreslått å forlenge de midlertidige lovhjemlene som gjør at departementene kan fastsette forskrifter om innreiserestriksjoner og karanteneregler helt frem til 1. juli 2022, til tross for at vaksinasjon nå i stor grad har tatt brodden av epidemien.

I høringssvarene viser Rederiforbundet til at over 250 endringer i covid-19-forskriften er fastsatt uten forutgående høringsprosesser og tar til orde for å normalisere regelverksprosessene og følge forvaltningsloven og utredningsinstruksen.

Les våre høringssvar her:

Høring – forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven

Høring – forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner