Årskonferanse 2021: -Vi er i gang med det grønne skifte

-2020 har vært krevende år, men skipsfarten har bidratt til å holde hjulene i gang under pandemien. Det sa president i Rederiforbundet og styreleder i GC Rieber ASA Paul Christian Rieber under åpningen av Årskonferansen 2021. Samtidig har næringen tatt store steg mot en klimanøytral flåte. – Vi er i en overgang – en transition – det grønne skifte.

Årskonferansen 18. mars hadde navnet Transition og var delt inn i tre deler; geopolitiske trender, grønne løsninger og industrielle muligheter.

Statsminister Erna Solberg takket den maritime næring for den innsats som er gjort i 2020,  og for en tett og god dialog  under krisen. Hun trakk også frem Rederiforbundets klimastrategi som ble lansert i fjor.

-Vi er verdensledende innen grønn skipsfart. Det skal vi også være i fremtiden, sa Solberg.

Rohitesh Dhawan, Managing Director, Energy, Climate & Resources i Eurasia Group la frem to scenario om hvordan verden kan utvikle seg de neste årene. 

-Den første - en verden uten et klart lederskap (G0), og den andre – en verden med samordnet og tydelig lederskap (G20).

George Woods, Professor i strategisk lederskap ved U.S Army War College ga seerne en innsikt i VUCA, et verktøy for hvordan man kan håndtere kriser.

Se opptaket her

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, la vekt på at skipsfarten er internasjonal og får kjenne på disse endringene umiddelbart.

-Vi trenger en verden som samarbeider, ikke en verden som strenger grensene. Vi har i år sett fantastisk samarbeid på tvers av landegrenser, men også følt på konsekvensens av at verden stenger ned.

Sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Sofie Høgestøl og Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet mente at globale endringer, med spesielt fokus på Kina og USA, også vil påvirke norsk næringsliv de neste årene.

Den norske maritime klynge

Tidligere klimaminister i UK, Claire O’Neill sa i sitt innlegg at det var en glede å snakke til en næring som er så foran på det grønne skifte og som har en sterk maritim klynge.

Se opptaket her

-Norske selskap er allerede ledende på hydrogen, offshorevind, bigdata, ny teknologi og design, sa O’Neill.

I panelet om det grønne skifte var Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, Remi Eriksen, CEO i DNV, Sofie Olsen Jebsen, VP Strategy and Business Development Fred. Olsen Ocean og Pia Meling, VP Sales&Marketing, Massterly. De mente teknologi og kapital, samt nasjonale rammebetingelser er avgjørende for de store endringene i Norge.

Fred Olsen Ocean har jobbet med fornybar energi i 30 år, men etterlyser større satsing i Norge.

-Vi tror og vil at verden skal få billigere fornybar energi. Men rammevilkårene må på plass i Norge for at vi skal nå være mål, sa Sofie Olsen Jebsen.

Kapital ble også trukket frem i paneldebatten om industrielle muligheter med Paul Christian Rieber, president Norges Rederiforbund og styreleder I GC Rieber ASA, Ragnhild Fresvik, konserndirektør Bedriftsmarked, Sparebanken Vest, Hege Økland, daglig leder NCE Maritime Cleantech og Siri-Anne Mjåtvedt, CEO Utkilen 

Mjåtvedt sa også at det viktig å huske at det er mange små aktører og små rederi i dette bildet.

-Vi må ikke glemme at det er de små stegene vi gjør i daglig drift, både operasjonelt og teknisk, som i stor grad bidrar til det grønne skifte.

Konferansen ble ledet av Christian Strand i Oslo og Siri-Lill Mannes i Bergen.