-Stor interesse for maritim cybersikkerhet

NORMA Cyber ble formelt åpnet 1. januar 2021. Senteret skal levere cybersikkerhetstjenester til norsk skipsfart og så langt har flere rederi blitt medlemmer. – Vi har opplevd stor interesse fra rederi og maritim næring, og ambisjonen er å gi norsk skipsfart et internasjonalt konkurransefortrinn når digitaliseringen i skipsfarten for fullt tar fart, sier Lars Benjamin Vold, daglig leder i NORMA Cyber.

Nesten alle marine operasjoner er avhengige av globale nettverk. På skipet, i havn eller med lasten, fra navigering og planlegging til miljø- og forskriftsoverholdelse. Disse forbindelsene kan bli kompromittert av cyberangrep, og det er nødvendig å avdekke og begrense disse angrepene for å unngå store konsekvenser.

-Vi tilbyr våre medlemmer et rammeverk for effektiv informasjonsdeling, samt ulike proaktive cybersikkehetstjenester. Innenfor dette område er det åpenbart at man er mer effektive dersom man klarer å samhandle innenfor sikkerhetsarbeidet. Norsk skipsfart og maritim næring har lange tradisjoner når det gjelder samarbeid og informasjonsutveksling innenfor sikkerhet og beredskap, og jeg er overbevist om at vi skal klare å videreføre det arbeidet innen cybersikkerhet, sier Vold.

Flere rederi og maritime selskap har nå blitt medlem av NORMA Cyber, som er et felles initiativ fra Norges Rederiforbund og Den Norske Krigforsikring for Skib.

-I et stadig usikkert cybermarked gir NORMA Cyber ​​stor verdi i den maritime sektoren og Wallenius Wilhelmsen er i forkant når det gjelder digitalisering, så vi ser umiddelbart fordelen med å bli medlem av NORMA Cyber, sier Filip Svensson, Marine Operations Management i Wallenius Wilhelmsen.

-DOF støtter initiativet og det felles arbeidet med å etablere NORMA Cyber ​​som en sentral sikkerhetstjeneste med fokus på skipsfarten. Vi ser frem til å samarbeide tett med NORMA Cyber-teamet nå som NORMA har blitt operativ, sier Stig Rabben, HSEQ Manager i DOF.

NORMA Cyber er det første av sitt slag i verden og teamet består av fem personer med bred bakgrunn fra forsvaret, maritim næring og cybersikkerhet. Arne Asplem, Head of Intelligence har langt erfaring innen sikkerhetsledelse og cybersikkerhet fra privat næring, men har i tillegg jobbet flere år i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter og Forsvaret. Han leder et team bestående av Øystein Brekke-Sanderud som har flere års erfaring fra Offshore og Subsea, men har også en utdanning innen digital forensics. Marthe Brendefur har flere års erfaring fra Forsvaret hvor hun blant annet har tjenestegjort på fregatt. Hun har en utdannelse innen digital forensics. Øyvind Berget, Chief Technical Officer har flere års erfaring fra Forsvaret samt Utenriksdepartementet. Øyvind har en MsC i IT-sikkerhet. Lars Benjamin Vold, daglig leder, har lang fartstid fra Forsvaret og har jobbet fire år med sikkerhet og beredskap i DNK. Lars har en bachelorgrad i økonomi. Fra april blir teamet styrket videre med en erfaren ingeniør med omfattende kunnskap og erfaring med fartøyssystemer.

-Vi ønsker å styrke teamet vårt videre og planen er å være totalt mellom 10 og 14 ansatte i senteret innen utgangen av 2021, sier Lars Vold.

NORMA Cyber har kontorer og et avansert operasjonsrom i Oslo, og samarbeider tett med det eksisterende fagmiljøet innenfor sikkerhet og beredskap i DNK og Rederiforbundet som holder til i samme hus.

DNK og Rederiforbundet sin medlemsmasse består av 420 norske rederier og operatører som kontrollerer til sammen 3 400 skip og oljerigger.

Medlemmer av Rederiforbundet og DNK kvalifiserer automatisk til medlemskap i NORMA Cyber.