World Maritime Day: Sjøfolk er utslitt og vil hjem

-Utslitte sjøfolk kan ikke holde det gående i det uendelige og konsekvensen for internasjonal skipsfart kan bli dramatisk, var FNs generalsekretær Antonio Guterres budskap under et virtuelt seminar om mannskapsproblematikken under FNS høynivåuke torsdag. Det internasjonale rederiforbundet (ICS) og FNs skipsfartsorganisasjon IMO er blant flere som etterlyser koordinert internasjonal handling for å sikre forsvarlige mannskapsskifter på skip.

80 prosent av verdens varehandel fraktes med skip, deriblant medisiner og medisinsk utstyr som er avgjørende i kampen mot koronapandemien. Samtidig har pandemien ført til at flere hundretusen sjøfolk er koronafast og ikke kommer seg av eller på skipet de jobber på. Noen har vært ute så lenge som 17 måneder, langt utover det som er avtalt i internasjonale konvensjoner.  FN omtaler situasjonen som en potensiell humanitær krise og frykter også at det kan få store konsekvenser for internasjonale forsyningskjeder og sikkerheten om bord.

 -Jeg er fortsatt veldig bekymret for situasjonen hundretusenvis av uunnværlige sjøfolk står overfor. Til tross for den svært spesielle situasjonen pandemien har satt oss i, har sjøfolk utrettelig fortsatt å jobbe for å holde i gang den ofte usynlige globale logistikkjeden sa Guterres.

Både han og generalsekretæren i IMO, Kitak Lim, understreket viktigheten av å anerkjenne sjøfolk som samfunnskritisk personell, og at det må legges til rette for at sjøfolk kan reise til og fra skipene de jobber på. 

-Vi er alle avhengige av sjøfolk. De kan ikke bli utilsiktede ofre i denne pandemien, sa Lim.

Generalsekretær i det internasjonale rederiforbundet, Guy Platten, la vekt på at utfordringene rundt mannskapsskifter er et problem skipsfartsnæringen ikke kan løse alene. Dersom problemet med å gjennomføre mannskapsskifter fortsetter, frykter han det vil være en million sjøfolk som sitter koronafast og ikke kommer seg hjem eller om bord.

-Vi er på bristepunktet. Tiden for å handle er nå, sa han.

 

Webinaret ble arrangert av FNs Global Compact, IMO og ILO i samarbeid med ICS og ITF.