Viktig utvidelse av permitteringsperioden

Regjeringen varslet i dag at permitteringsperioden utvides til 52 uker. - Det er svært viktig at regjeringen har lyttet til partene i arbeidslivet og nå utvider permitteringsperioden. På denne måten kan flere bedrifter holde på verdifull kompetanse gjennom krisen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år.

Rederiforbundet er blant flere arbeidsgiverorganisasjoner som har etterlyst en forlengelse av permitteringsperioden. Det kraftige oljeprisfallet i tillegg til Covid-19 har fått store konsekvenser for maritim næring og har blant annet ført til at arbeid og prosjekter blir utsatt og leverandørene settes under stort press. Flere rederier har måttet nedbemanne sjøfolk, riggansatte og landansatte.

-Mange ansatte i offshore og maritim næring har kompetanse som ikke lett lar seg erstatte. Det er derfor spesielt viktig for maritim næring å kunne beholde arbeidskraften også i krevende tider. Når permitteringsperioden forlenges til 52 uker beholder rederiene tilgang på viktig kompetanse. Det styrker selskapenes mulighet til å konkurrere om nytt arbeid og dermed komme seg gjennom krisen, sier Solberg.

Samtidig som maksgrensen forlenges innfører regjeringen en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Den ekstra arbeidsgiverperioden vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar.