Gratulerer!

Vi gratulerer Verdens matvareprogram (WFP) med Nobels fredspris! Rederiforbundet er stolt av å være WFP-partner og den eneste rederiorganisasjonen i verden som har formalisert et slikt engasjement med WFP.

Rederiforbundets samarbeid med WFP startet som et resultat av tyfonen på Filippinene i 2013. Det er mange filippinske sjøfolk om bord på norske skip og mange kom fra områdene som var hardest rammet. Det utløste et stort ønske om å kunne bistå med å bringe nødhjelp til områdene.


T/S Kapitan Felix Oca hadde med seg 100 tonn nødhjelp til Tacloban

Rederiforbundet omdisponerte et skip fra treningssenteret på Filippinene og dette skipet ble det første som kom frem til Tacloban, et av de hardest rammede områdene etter tyfonens herjinger. Også et annet skip ble stilt til rådighet for å bistå i hjelpearbeidet. Samtidig bistod Wilhelmsen med en kartlegging av status i alle aktuelle havner i regionen, som ble et svært viktig plangrunnlag for de kommende operasjonene.

-Norge har, som en av verdens største sjøfartsnasjoner, lang tradisjon for å bistå når katastrofer inntreffer. Samtidig gjorde de tette båndene til Filippinene at situasjonen i 2013 ble helt spesiell og det ble tydelig at den norske flåten kunne være en viktig beredskapsressurs utover samarbeidet med norske myndigheter, sier Solberg.

Resultatet ble en samarbeidsavtale med Verdens matvareprogram (WFP). Siden avtalen ble inngått har norske rederier bistått flere ganger ved behov for nødhjelp på grunn av konflikt eller naturkatastrofer, -blant annet under evakueringen av FN personell ut fra Jemen i 2015. Da sto det norske skipet Hawk Explorer sentralt i masseevakueringen av utenlandske hjelpearbeidere, diplomater og gjestearbeidere.

-1800 fartøy som opererer globalt er en unik nødhjelpsressurs og vi har i mange år hatt en avtale med norske myndigheter om å bistå under kriser og katastrofer – og har derfor full oversikt over den norske utenriksflåten. Det gjør det mulig raskt å lokalisere egnede skip dersom norske myndigheter har behov for bistand i en krisesituasjon. Samarbeidsavtalen med Verdens matvareprogram bygger videre på denne avtalen, sier Solberg.

Rederiforbundet bistår WFP ved å identifisere fartøy som kan gi rask assistanse under en nødsituasjon.

 -Vi får ofte forespørsel om å bistå når det er liten tid og raskt er behov for å finne tilgjengelig tonnasje. Vi ser at rederiene er villig til å strekke seg langt for å kunne hjelpe, sier Solberg.