-Avgjørende å holde aktiviteten i gang

-Vi gjør alt vi kan for at våre medlemmer skal holde hjulene i gang i denne ekstremt krevende situasjonen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet. For at vi som samfunn skal komme oss gjennom denne krisen er det helt avgjørende at vi forsøker å holde mest mulig aktivitet gående.

Norske skip fortsetter å seile og bidrar til å holde internasjonal handel i gang gjennom koronakrisen. De mange tiltakene for å håndtere koronaviruset har ført til dramatiske endringer for hele næringen og situasjonen har eskalert dramatisk de siste ukene.

Når økonomier over hele verden stenger ned mye aktivitet, får det umiddelbare konsekvenser for næringen. For Rederiforbundets medlemmer er konsekvensen avhengig av hvilke markeder de opererer i. Verst har det gått ut over rederier som driver passasjerskip i utenriksfart. Den virksomheten har i praksis stoppet helt opp. Over 5 000 mennesker er permittert.

Samfunnet helt avhengig av at varetransporten fortsetter å gå tilnærmet normalt.
Om lag 90 prosent av alle varer vi handler – mat, medisiner, råvarer og en rekke av de varene man handler i butikken, fraktes på skip. Derfor er det økende bekymring over at også varetransporten møter stadig større utfordringer knyttet til reiserestriksjoner, karanteneregler og mannskapsbytter.  

Vanskelig å gjennomføre mannskapsbytter
Karanteneregler og reiserestriksjoner gjør at så godt som alle segmenter opplever utfordringer knyttet til mannskapsbytter. Dette er en utfordring Rederiforbundet jobber aktivt med å løse.  

-Vi har god dialog med sjømannsforbundene om de utfordringene vi nå møter og jobber intenst i samarbeid med både det internasjonale og det europeiske rederiforbundet for å finne gode løsninger som gjør at vi kan ivareta sjøfolk og ansatte på best mulig måte, sier Solberg.

Krevende miks for offshore
For offshore service- og riggselskaper er det spesielt krevende at utbruddet faller sammen med en betydelig reduksjon i oljeprisen. Lav oljepris vil kunne føre til redusert aktivitet på flere lands sokkeler, noe som igjen vil bety lavere utnyttelse av flåten og flere fartøyer tilgjengelig i markedet. Som følge av koronapandemien opplever også offshorerederiene mange av de samme utfordringene knyttet til karanteneregler og reiserestriksjoner for utenlandsk mannskap.

Større vansker i sikte
For å holde den globale økonomi i gang blir det avgjørende å sikre tilgang til havner og last samtidig som nødvendige smittevernstiltak overholdes. Etter hvert som pandemien fortsetter å spre seg til flere land er det grunn til å frykte at utfordringene næringen møter blir større. Derfor er det nå et stort behov for internasjonal koordinering for å holde internasjonal handel gående.