Velkommen til biogassfagdag 19. august

Her kan du se streamen. Sendingen starter kl. 10:00

Norges Rederiforbund inviterer sammen med Samfunnsbedriftene, Biogass Norge, Avfall Norge og Biogass Oslofjord til digitalt seminar om biogass onsdag 19. august 2020.

Du vil treffe sentrale politikere og representanter fra bransjen.

Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær, løser avfallsproblem og kan oppnå klimakutt både ved produksjon/metanfangst og bruk der den erstatter fossile drivstoff og energi.

Det er en rask og enkel måte å redusere utslipp fra skip, hvor den kan blandes inn i LNG. Norske arbeidsplasser kan skapes og utslipp kan reduseres i landbruket og fra deponi. Kjent teknologi som bringer oss raskere til målet! Sirkulært og godt bidrag til renere fjorder, bærekraftig oppdrett og mye mer!

Live-stream

 

Program

10: 00

Biogass en naturlig del av løsningen for et bedre klima

10:00

Velkommen v/ moderator Anne Melbye, Zero

 

Regjeringens satsing på biogass. v/ statssekretær Mathias Fisher, Klima- og miljødeparementet

 

EU’s satsing på sirkulærøkonomi v/ Paal Frisvold,

 

Helhetlig tilnærming og samspill v/ Bjørn Malm, Tine

 

Mulige virkemidler for biogass vi Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet

 

Dialog om utviklingen i biogass markedet

-        Paal Frisvold

-        Bjørn Malm

-        Torkil Dyb Remøy

11:10

PAUSE

11:20

Potensial for produksjon av biogass

 

Mange råvarer skaper markedsmuligheter, Håvard Wollan, Biokraft AS

 

Et moderne produksjonsanlegg v/ Ragnhild Borchgrevink, VEAS og Biogass Norge

 

Gode initiativ for biogassproduksjon på Østlandet v/ Ådne Naper, Biogass Oslofjord

 

Samarbeid mellom kommuner gir mer produksjon v/ Tord Peder Araldsen, Indre Hordaland Miljøverk

12:05

Pause

12:35

Bruk av biogass

 

Kollektivtransport og tungtransport viktige brukere v/ Frode Halvorsen, Air Liquide Skagerak

 

Fra LNG til biogass i skip v/ Gunnar Malm Gamlem, Norges Rederiforbund

 

Anlegg en vekstbransje for biogass v/ Christoffer Bruserud, Oskar og Tormod Vike AS

13:10

PAUSE

13:20

Flere arbeidsplasser i biogassmarkedet

 

Nye ideer, nye arbeidsplasser v/ Egil Andersen, Antec Biogas AS

 

Karbonfangst- en del av verdikjeden v/  Greve Biogass

 

Landbrukets rolle v/ Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

14:10

PAUSE

14:20

Biogass er sirkulær og klimavennlig- hvordan kan vi legge til rette for biogass i fremtiden

 

Politisk debatt

-        Else May Norderhus (Ap)

-        Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp)

-        Lars Haltbrekken (Sv)

-        Aase Simonsen (H)

-        Solveig Schytz (V)

15:00

Slutt