Utenriksministeren i webinar med Rederiforbundets medlemmer.

Rederier og mannskap spiller en viktig rolle for å holde internasjonal handel og forsyningskjeder åpne gjennom koronapandemien. I dag møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad, Rederiforbundets medlemmer til webinar om den pågående krisen – og hvordan pandemien vil påvirke internasjonalt samarbeid og handel.

Utenriksministeren advarte mot at pandemien vil kunne få konsekvenser for markedene også på lang sikt, og at forsyningskjedene kan bli endret som følge av større grad av proteksjonisme og regionalisering. Samtidig understreket hun at internasjonale avtaler som  EØS avtalen er viktigere for Norge enn noen gang.  80 prosent av vår eksport går til EU og vi er helt avhengige av åpne markeder for å få eksportert varer og tjenester til det europeiske markedet. 

 Med om lag 1800 skip og rigger over hele verden, 80 000 havneanløp og 50 000 sjøfolk fra en rekke ulike nasjoner er mannskapsskifte en stor utfordring for mange rederier. Eriksen Søreide understreket at UD støtter aktivt opp om IMOs arbeid for å løse utfordringer knyttet til mannskapsskifter. Rederiforbundet har daglig kontakt med utenriksdepartementet og kan videreformidle hendelser og utfordringer i denne forbindelse. Utenriksministeren understreket samtidig at mannskapsskifter er krevende å få til slik situasjonen er i dag.

 Også assisterende helsedirektør Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad deltok og informerte om Covid 19 utviklingen i ulike land. Nakstad sa det fortsatt er usikkert hva konsekvensene av pandemien blir internasjonalt på sikt. Han så ikke for seg at stengte grenser blir en varig situasjon, men påpekte at grenser trolig blir åpner først mellom land som befinner seg i en lik smitte-situasjon. Han sa også at innretningen på karantenereglene diskuteres kontinuerlig for å gjøre dem så hensiktsmessige som mulig.  Når det gjelder test-kits for viruset som for eksempel kan brukes om bord på skip, vil det i løpet av kort foreligge en validering av disse.