Forplikter seg til å løse problemene med mannskapsskifte

Den norske regjeringen har sammen med 12 andre sjøfartsnasjoner forpliktet seg til å finne en løsning på problemene med mannskapsskifter, som har oppstått som følge av koronapandemien.

«Vi er dypt bekymret over den globale krisen» lød uttalelsen etter torsdagens toppmøte der 13 nasjoner deltok. Det digitale møtet ble arrangert av britiske myndigheter og næringsminister Iselin Nybø deltok fra Norge.

I en fellesuttalelse understrekes viktigheten av å holde skipsfarten i gang. Videre står det at alle stater som er medlem av IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, oppfordres til å anerkjenne sjøfolk som samfunnskritisk personell og legge til rette for trygge mannskapsskifter.

Rederiforbundets administrerende direktør, Harald Solberg, er fornøyd med at viktige sjøfartsland nå har forpliktet seg til å tilrettelegge for mannskapsbytte. Næringen står i en vanskelig situasjon og det er viktig at myndighetene følger opp og aktivt tilrettelegger for forsvarlige mannskapsskifter.

Det er i dag rundt 200.000 sjøfolk som venter på å bli avløst og like mange som trenger å komme seg på jobb.


Les hele fellesuttalelsen her:
https://bit.ly/3ekON7b

Dette er nasjonene som deltok på møtet:

Danmark, De forente arabiske emirater, Filippinene, Frankrike, Tyskland, Hellas, Indonesia, Nederland, Norge, Saudi Arabia, Singapore, Storbritannia, USA