Styrket havsamarbeid med Kina

Et tettere havsamarbeid mellom Norge og Kina var temaet da NUPI samlet næringsliv, politikere og akademia til et eget Kina-webinar. For den maritime næringen har Kina lenge vært en viktig partner.

- Kina er et svært viktig marked i Asia for norske rederier, og vi tror at nye muligheter vil komme fremover. I 2018 inngikk vi en samarbeidsavtale med Kinas Rederiforbund om grønn skipsfart, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

- Norge og Kina er blant verdens ledende maritime nasjoner og begge land har store ambisjoner i arbeidet med å utvikle en mer miljøvennlig skipsfart. I overkant av 30 prosent av alle norsk-kontrollerte skip bygges i Kina, og samtidig er Norge langt fremme i utviklingen av ny, grønn teknologi for skipsfarten. Vi ser stort potensiale for økt samarbeid med Kina, både innenfor grønn skipsfart og innenfor fornybar energi, ikke minst innenfor havvind, sier Solberg.

Utgangspunktet for seminaret var China Councils nye rapport, som peker på behovet for å legge en integrert havforvaltning til grunn for den videre utviklingen av Kinas maritime økonomi. Rapporten ble presentert av hovedforfatterne Jilan Su, Honorary President ved Kinas departement for naturressurser, og Jan-Gunnar Winther, fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt. Lenke til rapporten

Norge har lang erfaring med integrerte maritime forvaltningsplaner. Miljødimensjonen og bærekraftig bruk av havet vil også være helt sentralt i det videre maritime samarbeidet med Kina. Det er positivt å se at rapporten er så tydelig på behovet for en integrert havforvaltning, sier Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide åpnet seminaret, der også Kinas ambassadør til Norge, Xianliang Yi, deltok. Et styrket havsamarbeid var også et sentralt tema da utenriksministeren tok imot sin kinesiske kollega Wang Yi i Oslo i august i år