Støt i skipsfløyta for å sette fokus på behov for mannskapsskifter

8. juli klokken 12 lokal tid oppfordres alle skip i alle verdens havner til å støte i skipsfløyta for å sette fokus på behovet for mannskapsskifter på skip. På grunn av strenge smitteverntiltak og reiserestriksjoner er det mange sjøfolk som ikke har kommet seg hjem siden viruset brøt ut. Etter flere måneder med forlenget tjeneste er situasjonen uholdbar.

Støt i skipsfløyte-aksjonen skal finne sted dagen før britiske myndigheter har invitert til toppmøte, der også norske myndigheter er invitert, for å diskutere situasjonen for sjøfolk under koronapandemien.  

Det er i dag om lag 200 000 sjøfolk som venter på å bli avløst og like mange som trenger å komme seg på jobb. Av de som står i forlenget tjeneste har mange vært opptil tre til fire måneder lenger om bord enn kontraktene deres tilsier.

-Den menneskelige siden av dette begynner å bli kritisk. Samtidig kan det virke som at verdenssamfunnet ikke forstår alvoret i situasjonen. Vi nærmer oss sommerferie i mange land og kan ikke risikere at politiske ledere tar ferie uten å ha lagt til rette for forsvarlige mannskapsskifter i det omfang som trengs. Ytterligere forlengelse av tjenestetiden om bord vil gå ut over sjøfolks mentale helse, arbeidsforholdene og til syvende og sist også sikkerheten om bord, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg.

Rederiforbundet jobber sammen med Utenriksdepartementet, det internasjonale rederiforbundet, det europeiske rederiforbundet og en rekke andre internasjonale organisasjoner for å finne løsninger for sjøfolk som må reise til og fra skipene de jobber på. I begynnelsen av mai ble en veileder for trygge mannskapsskifter utarbeidet i regi av den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO. Internasjonale myndigheter bes også opprette en korridor for sjøfolk slik at de kan mønstre av og på uten å bli rammet av nasjonale reiserestriksjoner.

-Hvis vi ikke raskt får en løsning på problemene rund mannskapsskifte, vil verdenshandelen stoppe opp. Det vil få dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien og vareflyten - også den som skal til og fra Norge. Det internasjonale samfunn må ikke svikte de som har holdt hjulene i gang gjennom denne krisen, sier Solberg.

Les mer på ICS sine sider