Les våre innspill til maritim stortingsmelding

Nylig fikk næringsminister Iselin Nybø overrakt Rederiforbundets innspill til stortingsmelding om maritim næring av administrerende direktør Harald Solberg.

«Det er i havet og havdypet mange av fremtidens løsninger vil utvikles … I årene fremover vil det utvikles nye muligheter for utvinning av fornybar energi, økt matproduksjon samt høsting av andre naturressurser som mineraler og medisiner fra havet» skriver Solberg i forordet til innspillsrapporten.

Rapporten kan lastes ned her

Den nye stortingsmeldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken, og omtale økonomiske rammevilkår, øvrige politikkområder og virkemidler av betydning for maritim sektor.

Siste stortingsmelding om maritim næring kom i 2004, og regjeringen tar sikte på at den nye meldingen legges frem for Stortinget høsten 2020.