Statsministeren med klar oppfordring til FN: Vi må få sjøfolk hjem!

Statsminister Erna Solberg brukte deler av sitt hovedinnlegg under FNs generalforsamling til å komme med en klar oppfordring til FN om å sørge for å få sjøfolk hjem.

Statsminister Solberg holdt sitt innlegg lørdag ettermiddag norsk tid. Hun påpekte at over 500 000 sjøfolk enten befinner seg om bord i påvente av å komme hjem, eller venter på å mønstre på. Nasjonale regler for smittevern har skapt enorme hindringer for mannskapsskifter over hele verden, i tillegg til at antallet flyavganger er kraftig redusert.

Over 80 prosent av verdens varehandel foregår med skip; inkludert mat, energi og medisinsk utstyr. Sjøfolk har arbeidet i månedsvis etter at de skulle ha mønstret av, og har på denne måten bidratt til at nødvendige varer har kommet frem under koronakrisen. Nå er de slitne og trenger å få reise hjem. Solberg uttrykte sterk bekymring over situasjonen og kom med en klar oppfordring til FN i sitt innlegg:

 - Hvis krisen vedvarer, kan det føre til store forstyrrelser i global handel, forsyningskjeder og verdensøkonomien. Jeg oppfordrer alle medlemsland til å utpeke sjøfolk som samfunnskritisk personell og implementere den internasjonale maritime organisasjonens protokoll for mannskapsskifte.

Protokollen Solberg viste til består av tolv punkter og er utarbeidet av IMO. Den beskriver hvordan myndigheter og aktører i næringen kan legge til rette for å gjennomføre mannskapsskifter på skip. Protokollen ble lansert i mai. Det har imidlertid vist seg at altfor få land har tatt den i bruk.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, sier det er svært viktig at statsministeren på denne måten kommer med en oppfordring til FN. Internasjonale sjøfolk er i ferd med å bli utilsiktede ofre i koronakrisen.

–  Vi har opplevd at norske myndigheter har jobbet for sjøfartsnæringens interesser i denne situasjonen. Det vi nå trenger er at FNs medlemsland følger den norske statsministerens oppfordring, slik at 500 000 sjøfolk kan komme seg hjem eller på jobb, sier Solberg.

I forbindelse med FNs høynivåuke ble det torsdag avholdt et seminar om mannskapsskifte. Budskapet fra FNs generalsekretær Antonio Guterres var at utslitte sjøfolk ikke kan holde det gående i det uendelige, og at konsekvensen for internasjonal skipsfart kan bli dramatisk. Det internasjonale rederiforbundet (ICS) og FNs skipsfartsorganisasjon IMO er blant flere som etterlyser koordinert internasjonal handling for å sikre forsvarlige mannskapsskifter på skip.