Rederiforbundets Harald Solberg, som sammen med statssekretær Jens Frølich Holte (t.v.) ryddet plast på Versova-stranden i Mumbai november 2019 sammen med advokat og miljøaktivist Afroz Shah.

Søppel må få en verdi!

For å løse utfordringen med søppel i havet, må plasten få en verdi. Det sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

- Gir vi plasten en verdi, vil det lønne seg å plukke den opp av havet og levere til resirkulering. Per i dag eksisterer det dessverre ingen incentiver til å etablere verdikjeder som kan bidra til å løse en av våre største utfordringer; forsøpling av havet, sier Solberg.

For å løse utfordringen med marin forsøpling må det arbeides på tvers av sektorer og gjennom samarbeid mellom flere aktører.

-Norge har et godt utgangspunkt for dette med verdensledende ekspertise innen både havbasert næringsliv og avfallshåndtering, ansvarlige myndigheter og en fremoverlent miljøbevegelse. Vi mener det trengs bredt samarbeid, økt innsats og nye politiske virkemidler for et renere hav, sier Solberg.

Næringen kan bidra til dette arbeidet på flere måter. Eksempler på dette kan være å utstyre skip med sensorer som samler data og kartlegger havets helse, og innovasjonskraften i næringen kan brukes til å utvikle teknologi for å rydde i havet.

-Men, skal man lykkes i å rydde i vesentlig grad må incentivene snus slik at søppel gis en verdi, og dermed blir en ressurs som samles inn og gjenvinnes. Gjennom å etablere en «panteordning» for søppel vil det kunne etableres en struktur for å samle opp og resirkulere søppel som ellers bidrar til å bryte ned havets helse, sier Harald Solberg.