Fylte Ocean Stage under SHE-konferansen

-Vi trenger flere kvinner og mer mangfold i næringen for å kunne løse fremtidens utfordringer. Det var hovedbudskapet fra speakerne på Ocean Stage under SHE-konferansen i Oslo denne uken.

Rederiforbundet stilte i år som partner til SHE konferansen, en av Europas største konferanser med fokus på likestilling, mangfold og bærekraft. Sammen med Katapult Ocean, fylte vi parallellscenen Ocean Stage med norske og internasjonale speakere. Stikkord var mangfold, startups og bærekraft.

En av dem var Nina Jensen, CEO REV Ocean, med foredraget «Distruptive solutions for One Healthy Ocean».
-Vi må øke kunnskapen og vår felles forståelse for havet, og sørge for at den kunnskapen gjøres tilgjengelig. Skal vi få gode, konkrete forslag på bordet, må vi samarbeide bredt. Vi trenger folk fra ulike bransjer og miljøer, kjønn og nasjonaliteter, sa Jensen fra scenen.

Hun fikk spørsmål om hvorfor hun hoppet av som leder for WWF og startet samarbeidet med næringslivstopp Kjell Inge Røkke.

-Etter å ha samarbeidet med politikere i så mange år, blir en litt trøtt, kommenterte Jensen med glimt i øyet.

Tematikken på Ocean Stage var delt i tre, og første bolk gikk på mangfold, deretter presenterte Katapult Ocean start-up bedrifter, mens siste bolk handlet om bærekraftig næringsliv.

Vindkraft og grønne cruise

Lasse Kristoffersen, president i Norges Rederiforbund og CEO Torvald Klaveness, åpnet Ocean Stage’s mangfold-bolk, deretter fulgte vice president Mathilde Vik Magnussen fra Kongsberg Digital, vice president Pia Meling fra Massterly og Sylvia Boer, som er Director i nederlandske Ayop og president i Wista Netherlands.

Siste bolken om bærekraft, ble innledet av Rederiforbundets direktør for politikk og analyse, Amund Drønen Ringdal, deretter tok vice president Sofie Olsen Jebsen oss gjennom Fred. Olsens havvindsatsing, før Asta Lassesen, CCO i Hurtigruten, fortalte om selskapets reise for å bli cruise-bransjens «leading, largest and greenest».

Nytt samarbeid

Dette var første året Rederiforbundet var tilstede på SHE-konferansen, og vi tror samarbeidet ga innpass hos et publikum vi ikke møter på mer tradisjonelle konferanser. Programmet og speakerne bidro med innlegg av høy kvalitet, og tilskuerne forlot Ocean Stage med nye tanker og refleksjoner rundt maritim næring - samt en bedre forståelse av hvem vi er, hva vi gjør og hvorfor vi har behov for et større mangfold blant våre ansatte i tiden framover.