Riggforhandlingene i gang

Forhandlingene mellom Norges Rederiforbund og de tre fagforeningene Industri Energi, Safe og DSO starter i Rederiforbundets lokaler i Oslo 22. september.

Årets oppgjør er hovedtariffoppgjøret utsatt fra i mai og det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingsleder er Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.