Godt utgangspunkt for videre behandling i Stortinget

– Regjeringens forslag til ordninger for å hjelpe bedriftene gjennom en krevende koronakrise viser at de har lyttet til et samlet næringsliv som har bedt om brede tiltak for å dempe de negative konsekvensene av smitteverntiltakene. Forslaget er et godt utgangspunkt for videre prosess i Stortinget, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Kompensasjonsordningen for faste kostnader

Det er positivt at regjeringen foreslår en bred kompensasjonsordning for faste kostnader. Kompensasjonsgraden i ordningen er imidlertid satt for lavt og må økes til 80 prosent av faste kostnader for hele perioden, samt at taket på 50 millioner kroner per måned må fjernes for å unngå at større og kapitalintensive konserner forskjellsbehandles.

-Regjeringen legger opp til at ordningen skal vare frem til utgangen av februar, men det er dessverre liten grunn til å forvente at behovet er borte på det tidspunktet. Vi vil derfor anbefale at det allerede nå etableres trygghet for at ordningene vil vare så lenge pandemien varer, sier Solberg.

Delvis dekning av smittevernkostnader

Mange bedrifter påføres også store kostnader knyttet til omfattende smitteverntiltak og karantener. Dette er kostnader som ikke uten videre kan lastes videre på kundene.

-Utenlandsk arbeidskraft er en sentral del av norsk næringsliv og etablering av karantenehoteller for å kunne begrense importsmitte fra landene rundt oss er et viktig og positivt tiltak.
-Vi ser også positivt på forslaget om å dekke deler av karantenekostnadene for bedrifter som ikke benytter offentlige karantenehotell. Vi legger til grunn at ordningen også omfatter arbeidstakere på rigger på norsk sokkel, avslutter Solberg.