Regjeringen foreslår låneordning

- Tiltakene for å bekjempe koronasmitten rammer næringslivet svært hardt. Bedriftene har et umiddelbart behov for bred og omfattende støtte fra myndighetene. Regjeringens tiltak for kriserammede bedrifter er derfor viktig, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

– Vi ser fram til ytterligere tiltak som sikrer likviditeten i bedriftene fremover. Lettelser og utsettelser på innbetalinger av statlige skatter og avgifter vil være avgjørende for å sikre at ellers lønnsomme bedrifter overlever en periode hvor omsetningen plutselig svikter.  

Søndag foreslo regjeringen to ordninger for å lette likviditetskrisen for bedrifter. Rammen er på til sammen 100 milliarder kroner. Regjeringen vil etablere en statlig lånegaranti rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter som risikerer tap som følge av den ekstraordinære situasjonen. Rammen for dette tiltaket er på 50 milliarder. I tillegg foreslår regjeringen å gjenopprette statens obligasjonsfond. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet og ha en ramme på 50 milliarder. Dette vil gi økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet og er et tiltak for de største bedriftene.