Rederiforbundet støtter TV-aksjonen

Rederiforbundet har over flere år engasjert seg for et renere hav. Det er gledelig at årets TV-aksjon går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. -Forsøpling av havet er et globalt problem og vi har over flere år jobbet med ulike prosjekter knyttet til denne enorme utfordringen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

-Rederiforbundets medlemmer har 1 800 skip verden over og vi lever av, eller jobber på og i havet. 80 prosent av verdens varetransport går på havet. Havet blir også stadig viktigere for å skaffe mat og energi. Sunne og rene hav er derfor helt sentralt for en næring som lever av og med havet, sier Solberg. Derfor vil Norges Rederiforbund støtte TV-aksjonen med 100 000 kroner.

I Norge og internasjonalt har skipsfarten særskilte regler om håndtering av søppel om bord på skip. Reglene tar inn de internasjonale reglene om søppel fra skip som finnes i MARPOL vedlegg V som kom allerede i 1989.

Rederiforbundet tok i 2018, sammen med WWF, initiativ til prosjektet Circular Cleanup. Der jobbet vi sammen med 16 norske bedrifter og organisasjoner for å finne løsninger som kan motvirke marin forsøpling. Gjennom prosjektet jobber vi aktivt med tiltak for å rydde i havner, langs kysten og vi ser også nærmere på hvordan internasjonal skipsfart kan bidra gjennom å bruke ledig fraktekapasitet til å frakte søppel fra havet til resirkulering.