Nye retningslinjer for bærekraftrapportering

Rederiforbundet har utarbeidet retningslinjer for bærekraftrapportering. Formålet er å klargjøre bærekraftrapporteringen for rederiene, slik at det blir enklere å imøtekomme ulike krav og forventninger om relevant informasjon fra selskapene

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med The Governance Group. 

Les mer her