Prosjekt skal kartlegge leverandørkjeder og utvikle leveransemodeller for havvind

14. september gikk startskuddet for prosjektet «Utvikling av norske leveransemodeller innenfor havvind» Prosjektet har fått 10 millioner kroner i støtte fra Olje- og energidepartementet (OED) og målet er å identifisere og etablere leverandørkjeder og gode industristandarder tilpasset markedet for havvind.

Olje- og energiminister Tina Bru var til stede mandag da styringsgruppen hadde sitt første offisielle styremøte – og prosjektet offisielt ble sparket i gang.

Medlemmene i Norges Rederiforbund er allerede godt posisjonert i det internasjonale havvindmarkedet, men har lenge etterlyst en strategi for å styrke hjemmemarkedet og bidra til å bygge opp en norsk leverandørindustri innen flytende havvind. 

Sofie Olsen Jebsen fra Fred. Olsen Ocean representerer Rederiforbundet i prosjektet. Hun mener et hjemmemarked er viktig for at Norge skal bli gode på havvind.

-Et hjemmemarked for havvind vil skape et miljø hvor kompetanse og ideer kan videreutvikles. Vi har mye olje og gass kompetanse i Norge, men når det nå utvikles mange flytende havvindprosjekter rundt om i verden og flere aktører får erfaring med havvind, vil det fortrinnet vi har ikke nødvendigvis vare så lenge. 

Det er satt av ett år til arbeidet. Prosjektleder er Elly Bjerknes og prosjektstyret består av styreleder Runar Rugtvedt fra Norsk Industri, Sofie Olsen Jebsen fra Rederiforbundet /Fred. Olsen, Sjur Bratland fra NORWEP, Bjørn Einar Brath fra SIEMENS, Borghild Lunde, fra Aibel, Olav Lie fra LO og Maryann Løcka, observatør fra OED