Hovedtaler Ulf Sverdrup, direktør NUPI og John Hammersmark, beredskapsdirektør i Rederiforbundet under sendingen av Oslo Maritime Security Seminar.

Oslo Maritime Security Seminar

Cybersikkerhet og Covid 19 pandemiens effekt på globalisering og sikkerhet var blant temaene under årets Oslo Maritime Security Seminar.

Med om lag 1800 skip og rigger er norsk skipsfart til stede på alle hav hele tiden. Det gjør også næringen utsatt for en rekke ulike trusler.

 -Polarisering, handelskrig, konflikter, sosial uro og migrasjon er noen av trendene som kan påvirke sikkerhetsbildet for den maritime næringen. Pandemien har foreløpig ikke endret trusselbildet nevneverdig, men dette kan endre seg over tid og konsekvensene av pandemien følges tett av næringen, sa beredskapsdirektør John Hammersmark da han åpnet seminaret.

 -Historien har vist oss at kriser fører til endringer – og store kriser får store og uforutsette konsekvenser, sa NUPI-direktør Ulf Sverdrup.  Kriser har også en tendens til å forsterke allerede eksisterende trender og selv om det vil ta tid før vi ser de langsiktige geopolitiske konsekvensene av pandemien kan én effekt bli en revitalisering og omorganisering av de overnasjonale organisasjonene, sa han.

Internasjonal handel mellom Asia og andre deler av verden er helt avhengig av uhindret tilgang til shipping-ruter i Øst-Asia. Professor Ian Bowers fra Royal Danish Defence College innledet om risikoen for direkte og indirekte trusler mot handelsskip fra Kina i Sør-kinahavet.  

Næringen følger også med på den økte spenningen i det østlige Middelhavet.  Tyrkia har store ambisjoner i regionen og stipendiat Siri Nesset fra Christian Michelsens institutt innledet om situasjonen sett fra Tyrkias perspektiv.

De  300 deltakerne fikk også høre fra Maersk hvordan de håndterte cyber-angrepet de ble utsatt for i 2017 og hvordan de har bygget digital motstandsdyktighet i etterkant av dette. Arnt Olaf Knutsen fra Ugland delte sine erfaringer fra krisehåndteringen for å frigjøre kidnappede sjøfolk i Nigeria i 2019.

Mot slutten av seminaret presenterte Lars Vold som er daglig leder i NORMA Cyber den pågående satsningen. Syv av Rederiforbundets medlemsrederier har allerede meldt seg inn som medlemmer i NORMA, og senterets mål er å samle alle eksisterende medlemmer. NORMA Cyber vil fra nyttår levere etterretningsprodukter og krisehåndteringskapasitet i det digitale domenet. Fra neste sommer vil de starte monitorering på skipene for å detektere trusler i sanntid.  

Oslo Maritime Security Seminar er et årlig seminar i samarbeid mellom Den norske krigsforsikring for Skib og Norges Rederiforbund.

Rederiforbundets beredskapsavdeling følger daglig det globale trusselbildet og samarbeider med myndighetene og andre relevante nasjonale og internasjonale aktører rundt global sikkerhet og beredskap for norske skip.