Offensive utslippsmål for norsk sokkel

En samlet norsk olje- og gassindustri lanserer nye klimamål for 2030 og 2050.

Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40% i 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050. Dette er et betydelig taktskifte. Industrien har aldri før hatt så ambisiøse klimamål.

Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO med Fellesforbundet og Industri Energi (KonKraft-partnere) har sammen med sine medlemmer jobbet frem nye klimamål.

Nullutslippsløsninger for skip

Verden har lenge sett til Norge for ny grønn, maritim teknologi. Høye ambisjoner om videre utslippsreduksjoner er viktig for å både beholde og forsterke lederskapet. Skip og rigger i fast og langsiktig arbeid på norsk sokkel er gode kandidater for å prøve ut og introdusere ny teknologi, sier visepresident i Norges Rederiforbund og administrerende direktør i Maersk Drilling Norge, Jakob Korsgaard. 

- Norsk maritim næring er ledende i verden på å utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger for skip og rigger. Gass, elektrifisering og testing av hydrogen er eksempler på dette. Det er også næringens aktive bidrag til en verdikjede for karbonfangst og lagring, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Europeiske klimamål

Olje- og gassvirksomheten i Norge er del av kvotepliktig sektor i EU og bidrar allerede sammen med europeisk industri til felles oppnåelse av klimamål i Europa.

For at den norske olje- og gassindustrien også skal være konkurransedyktig i fremtiden ønsker vi å sette konkrete mål for å redusere utslippene i Norge. Gjennom å produsere hydrogen fra naturgass og å utvikle storskala CO2-fangst og -lagring og havvind, vil vi også bidra til dype utslippskutt i Europa. Dette legger grunnlaget for videre verdiskaping og arbeidsplasser i en næring med høy kompetanse og teknologikraft på vei mot et fremtidig nullutslippssamfunn.