Førstestyrmann Ole Magnus Aasheim har vært i Odfjell siden lærling- og kadettiden. Rederiet har bevisst satset på å utdanne norske sjøfolk, det kan ryke med regjeringens forslag til statsbudsjett. FOTO: ODFJELL

Odfjell har gitt mange nordmenn en karriere til sjøs, nå kan ordningen ryke

Odfjell SE i Bergen er et av flere rederier som har satset bevisst på norske sjøfolk de senere årene. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk har gjort det mulig å rekruttere norske ansatte, og bygge viktig kompetanse i maritim næring. Nå foreslår regjeringen å kutte i ordningen. – Trist og uforståelig, sier Odfjells Harald Fotland om forslaget til statsbudsjett.

Hvert år tar Odfjell inn 25 norske lærlinger og kadetter som får muligheten til en maritim karriere. En av dem er førstestyrmann Ole Magnus Aasheim, som nylig seilte Rio Paraná-elven med tankskipet Bow Cecil. Han har vært i Odfjell siden lærling- og kadettiden, og gått gradene.

- Noen må komme hjem og fortelle hva som skjer ute på havet. Ta med seg den kompetansen de får hjem til den maritime klyngen. Den erfaringsoverføringen må jo finne sted. Det tror jeg kanskje er noe av det viktigste vi gjør for næringen, sier Harald Fotland. Han er driftsdirektør i Odfjell SE.


Harald Fotland, driftsdirektør Odfjell SE

I forslag til statsbudsjett for 2021 som ble lagt frem denne uken, foreslår Regjeringen å svekke vilkårene for norske sjøfolk. Det skjer samtidig som næringen står midt i en koronakrise.

Kutt i nettolønnsordningen

Regjeringen foreslår å fjerne nettolønnsordningen for sjøfolk på NIS-skip i internasjonal fart. Det er i tillegg foreslått innstramninger ved å innføre et tak i de ulike ordningene som ligger under Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk – en bestemmelse som rommer åtte ulike tilskuddsmodeller med ulike vilkår og virkeområder. Gjennom de siste årene har ordningene blitt justert med en klar hensikt; å styrke Norge som maritim nasjon og gjøre det attraktivt å seile med norsk flagg og norske sjøfolk. NIS/deepsea-ordningen som er viktig for Odfjell SE kom på plass så sent som i 2017. Hensikten er å sikre at norske rederier bruker norske sjøfolk, selv om det er billigere med utenlandsk arbeidskraft.

På regjeringens nettsider står det at 6500 sjøfolk vil bli påvirket av endringene i tilskuddsordningen.

Dugnad for den maritime klyngen

For Odfjell betyr endringene merutgifter for rundt 150 av selskapets ansatte.

- Det hadde vært mye billigere å erstatte alle våre norske sjøfolk med filippinere eller russere. Vi ville ha spart mellom 5 – 6 millioner dollar i året, sier driftsdirektør Harald Fotland.

- Hvorfor gjør dere ikke det?

- Det handler om prinsipper. Vi har vært begeistret for regjeringens maritime politikk, og aktivt gått ut og støtten den omleggingen som begynte i 2013. Vi har flagget inn 20 skip til NIS-registrene, og gjort vårt for å bygge opp stammen av norske sjøfolk. Vi har sagt at hvis staten bidrar, så skal vi bidra. I Odfjell har vi lenge hatt som prinsipp at vi bygger kompetanse som hele den maritime klyngen vil dra nytte av. Vi vet fra undersøkelser at våre ansatte går videre til maritime jobber langs kysten, hvis de etter hvert går i land. Denne dugnadstankegangen står sterkt hos oss, men vi klarer ikke dugnaden alene og derfor er dette så trist, sier Fotland.

Han håper Stortinget vil stoppe regjeringens forslag, men tar ingenting for gitt.
- Vi holder på med budsjetter for neste år, så jeg må orientere styret. Hvis nettolønnsordningen for sjøfolk i den internasjonale flåten ryke, gir det en helt annen hverdag for et deepsea-rederi som Odfjell SE. Premissene vi la til grunn er endret, strategien for norske mannskap må ta en annen linje, sier Harald Fotland.

Nødvendig kompetanse for grønt og blått skifte

Maritime arbeidsgivere og ansatte står samlet i denne saken. Sjømannsforbundet mener kuttforslaget er «helt ubegripelig».

- Her snakkes det varmt om at maritim næring er drivkraft for at vi skal klare det grønne skiftet og finne de blå løsningene, da kan man ikke samtidig redusere i ordningene som gjør at vi har kompetanse og sjøfolk til å gjøre jobben, sier leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen.

Han sier forslaget kom totalt overraskende, og reagerer sterkt på timingen.
- Her har vi applaudert sjøfolk som står langt utover planlagt turnus for å holde varehandlene i gang i krisetid, også kommer det et forslag som kan true deres fremtidige eksistens. Det er helt ubegripelig, sier Hansen.

Norsk sjøoffisersforbund mener nettolønnsordningen er en forutsetning for at maritim næring skal få tilgang på fremtidig kompetanse. Rapporten «fra sjø til land» i 2012 viste at nær hele den maritime næringen, ikke bare rederiene, hadde et stort behov for operasjonell, erfaringsbasert kompetanse i sin bedrift. De trengte altså sjøfolk. Rapporten «maritime karriereveier» fra 2019 viser at behovet holder seg over tid.

- Et svik

- Jeg har kalt det et svik mot norske sjøfolk, og det står jeg for, sier leder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

- Partene i arbeidslivet har jobbet frem en ordning som fungerer. Vi ser at tiltakene har ført til at skip flagges inn, og vi har fått norske ansatte tilbake i deepsea-segmentet. Da blir det meningsløst å endre rammevilkårene underveis, sier Sande.

Han mener forslaget setter norsk maritim næring i en vanskelig konkurransesituasjon.

- Europeiske land som Danmark og Storbritannia har langt bedre tilskuddsordninger enn vi har, for å holde landsmenn i næringen, nå kuttes det ytterligere, sier Sande.

Skaper usikkerhet i en krevende tid

Flere av medlemmene i Norges Rederiforbund har brukt nettolønnsordningene til å styrke satsingen i Norge, og på norske sjøfolk. Nå endres rammevilkårene i en periode der næringen er hardt rammet av koronakrisen. Det er forventet rekord i antall skip i opplag ved utgangen av 2020.

- Det er ikke til å forstå at regjeringens politikk for en næring i krise er å svekke vilkårene for norske sjøfolk. Vi har gjennom mange år opplevd bred politisk støtte til de maritime rammevilkårene. Det er derfor svært beklagelig at regjeringen nå foreslår en politikk som svekker den norske maritime klyngen midt i korona-pandemien, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.