Anne Jorunn Møkster ny styreleder i GOS

Gruppe for Offshore Servicefartøyer gjennomførte 2. desember årsmøte og Anne Jorunn Møkster ble valgt som ny styreleder. Hun er adm. direktør i Simon Møkster Shipping AS.

Årsmøtet ble gjennomført digitalt og ble avsluttet med webinaret Norsk Sokkel - Full av energi.

GOS-styret for perioden er:

Anne Jorunn Møkster. Styreleder. Periode: 2019-2021

Håvard Ulstein. Styremedlem. Periode: 2020-2022

Stig Remøy. Styremedlem. Periode: 2020-2022

Sverre Kenneth Lande. Styremedlem. Periode: 2020-2022

Bernt Omdal. Styremedlem. Periode 2019-2021

Kenneth Walland. Varamedlem. Periode 2020-2022

Sigbjørn Stangeland, Varamedlem. Periode 2019-2021