Ny NIS-rekord for skipsregistrene

Stadig flere skip seiler under norsk flagg. På to og et halvt år har den NIS-flaggede delen av den norske utenriksflåten økt med 16 prosent til 688 fartøyer.

Fra 1. juli har skip registrert i de norske skipsregistrene, norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og norsk ordinært skipsregister (NOR), tillatelse til bareboat-registrering i utenlandske skipsregistre (bareboat-utflagging). Utenlandskregistrerte skip kan fra samme tidspunkt bareboat-registreres i NIS og NOR.

Ferske tall fra Norges Rederiforbund viser at utenriksflåten ved halvårsskiftet omfattet i alt 1 807 skip med en samlet dødvekttonnasje på 52,1 millioner tonn. I tillegg kommer 31 flyttbare offshoreenheter, det vil si bore- og boligrigger.

Færre nybygg
Den største tonnasjegruppen i den seilende flåten er tørrlastskip, som i dag teller 667 enheter. På de neste plassene følger offshore serviceskip med 565 enheter, 252 kjemikalietankere, 169 råoljetankere medregnet 14 kombinasjonsskip, 126 gasstankere og 28 passasjerskip. 

Ordreboken fortsetter imidlertid å synke. Pr. 1. juli hadde norske rederibedrifter bare 52 skip for totalt 43,3 milliarder kroner i bestilling på verftene.