Ny mangfold-rapport i shipping

Kun 7,5 prosent av alle sjøfolk er kvinner. Men stadig flere selskap sier de har satt seg mål om større mangfold og flere kvinner i maritim næring. Det viser en ny rapport fra International Chamber of Shipping (ICS).

Over 200 rederier har deltatt i ICS Diversity Tracker. Rapporten er en av få som handler om mangfold og inkludering i internasjonal skipsfart.

Rapporten viser at 30% av selskapene sysselsetter kvinner i styreroller, og nærmere 60% av selskapene har kvinnelige offiserer om bord på skipene sine. Kun 7,5% av det totale antall sjøfolk er kvinner. Selv om det er oppmuntrende at mange (75%) selskaper har regler for fødselspermisjon, påpeker rapporten at det er viktig at regelverk og retningslinjer er oppdatert, og at man må oppfordre til mangfold og inkludering blant mannskap og ansatte.

I Norge er også fordelingen mellom kjønnene i maritim næring svært skjev. Medlemsundersøkelsen til Norges Rederiforbund våren 2020 viste at kun 16 prosent av ansatte i norske rederier er kvinner. 7 prosent av ansatte til sjøs er kvinner, 35 prosent av de ansatte til lands er kvinner.

–Tallene er dessverre for dårlige, og vi ønsker å sette i gang et mer systematisk arbeid for å heve kvinneandelen i maritim næring, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

Derfor har Rederiforbundet vedtatt et mål om at hvert kjønn skal være representert med minimum 40 prosent i Rederiforbundets styre, gruppestyrer og styreutnevnte utvalg innen 2025.

- Vi trenger et større mangfold i vår bransje. Vi skal gjøre vårt for å øke bevissthet hos våre medlemmer, i tillegg må bedriftene bidra selv også, sier Solberg.

Undersøkelsen fra ICS viser også at det i gjennomsnitt er minst tre nasjonaliteter om bord på et skip, i enkelte tilfeller så mange som tretti. Det blir i gjennomsnitt snakket tre språk om bord på et skip.

 -Skipsfarten er global og det er naturlig at det ofte er mange nasjonaliteter og snakkes flere språk om bord. Det gjelder også norske skip som seiler internasjonalt, sier Solberg.