Hoegh Shanghai har støttet WFP-operasjoner tidligere.

Nobels fredspris til World Food Programme

Vi gratulerer Verdens matvareprogram med Nobels fredspris 2020. – Vi er stolte av å være World Food Programme-partner og dermed bidra til nødhjelp i krisesituasjoner, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Rederiforbundet signerte i 2014 en samarbeidsavtale med WFP og har siden bistått med å identifisere fartøy som kan gi støtte til organisasjonen i en nødsituasjon. Som den første rederiorganisasjonen i verden formaliserte Rederiforbundet avtalen med WFP i 2017.

Sjefen for World Food Programme, David Beasley var innleder på Rederiforbundets årskonferanse i 2018 og han takket for innsatsen norsk skipsfart har bidratt med de siste årene.

-Hver dag seiler nærmere 40 skip på alle hav med mat til fattige, halvparten av disse skipene er norske, sa Beasley under sitt innlegg.

Med 1800 skip over hele verden er den norskkontrollerte flåten en unik nødhjelpsressurs og norske skip har ved flere anledninger bistått organisasjonen i krisesituasjoner.

-Vi kan ikke løse utfordringene rundt sult og underernæring uten at private aktører er involvert, sa Beasley.  

David Beasley under Rederiforbundets årskonferanse 2018.