Møter statsministeren om grønne initiativ og klima

Statsministeren har invitert Rederiforbundet, sammen med flere andre organisasjoner og bedrifter, til et innspills-møte om grønne initiativ og klima onsdag formiddag. I tillegg til statsministeren deltar også næringsministeren og klimaministeren fra regjeringen.

Utvikling av miljøvennlig teknologi, som også bidrar til lavere klimautslipp, vil være viktig for å sikre norsk konkurransekraft, når økonomien skal stimuleres ut av korona-krisen. Høye ambisjoner fra maritim næring og myndighetene, kombinert med tiltak som gjør det attraktivt og lønnsomt å satse på nye løsninger, vil være viktige drivere for å skape arbeidsplasser og verdier.  

 - Norge var ledende på miljøteknologi innen maritim næring før krisen. Vi må ha som klar ambisjon at vi også skal være det etter krisen, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.  

 Reduksjon i utslipp fra skipsfarten vil kreve betydelig forskning og utvikling, etterfulgt av utprøving og skalering av nye energiløsninger, motorteknologi og alternative drivstoff. I tillegg vil energieffektivisering gjennom tekniske og operasjonelle tiltak også være helt sentralt.  

Rederiforbundet vil særlig fremheve fire områder som trenger aktivt politisk lederskap, i samarbeid med en fremoverlent industri; 

  • Ta i bruk havvind til å utvikle Norge som energinasjon 
  • Satse på nullutslippsteknologi innen skipsfarten for å utvikle Norge som maritim nasjon 
  • Stimulere til flåtefornyelse gjennom finansieringsløsninger for ny teknologi, og vrakpantordning som sikrer at vi får ut gammel tonnasje 
  • Iverksette karbonfangst og lagring for å utvikle Norge som klimanasjon 

Møtet er en del av en serie møter om Norges vei ut av koronakrisen, som regjeringen har tatt initiativ til.  

 − Vi er i ferd med å stabilisere oss og nå står vi foran den største jobben; hvordan få folk tilbake i jobb og bygge konkurransekraft etter hvert som krisen avtar, sa statsminister Erna Solberg da møteserien ble annonsert. 

 Disse deltar i møtet sammen med Rederiforbundet; Eyde-klyngen, eSmart Systems, Skift – Næringslivets klimaledere, Zero, Bellona, Altera Infrastructure, Maritime Cleantech og DNV GL.