Markering av sjøfolks innsats 1. mai 2020

1. mai kl. 12 (lokal tid) oppfordres alle skip i eller ved havn til å støte i skipsfløyta.

Under koronakrisen spiller sjøfolk en særlig viktig rolle i å holde samfunnsmaskineriet i gang. Sammen med det internasjonale rederiforbundet (ICS), inviterer Norges Rederiforbund sine medlemmer til å bli med på å markere den innsatsen som gjøres av sjøfolk over hele verden.   

-Dette er en fin anledning til å minne alle om den viktige jobben som gjøres av sjøfolk over hele verden, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

-Mange sjøfolk tilbringer nå ekstra lange perioder om bord på skipene fordi det er utfordringer knyttet til mannskapsskifter. Samtidig er dette en yrkesgruppe som er lite synlige fordi de jobber langt til havs. Dette er derfor en fin anledning til å markere den innsatsen sjøfolk gjør og den viktige jobben de har med å holde internasjonal handel i gang, sier Solberg.