Maritimt cyber-senter etableres i Norge

Den norske rederinæringen bygger nå opp et internasjonalt ledende senter for å møte den stadig økende cybertrusselen. Bak denne satsingen står Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund. Sammen danner de Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber) som blir operativt fra 1. januar 2021.

NORMA Cyber skal levere en rekke tjenester innen cybersikkerhet til DNKs og Rederiforbundets medlemmer. I tillegg vil senteret også bistå andre aktører i den maritime næringen.

- Samfunnet er blitt mer sårbart som følge av ny teknologi. Vi har sett flere eksempler på cyberangrep både nasjonalt og internasjonalt, og rederinæringen er også sterkt eksponert for risiko. Vi ønsker å beskytte våre medlemmer, og derfor går DNK og Rederiforbundet nå sammen om en kraftfull satsning for å forebygge og håndtere cybertrusler mot skipsfarten, både mot skipene og mot rederienes landorganisasjoner, sier Svein Ringbakken, administrerende direktør i DNK.   

Planleggingen av senteret har pågått over lengre tid, og både nasjonale og internasjonale ekspertmiljøer har vært konsultert. Norske myndigheter har i ulike sammenhenger vært opptatt av å forebygge samfunnets sårbarhet som følge av ny teknologi, og beskyttelse av maritim sektor har vært spesielt fremhevet i denne sammenheng. Næringen selv har opplevd flere cyberhendelser som DNK har håndtert, og nå trappes altså innsatsen opp for å møte cybertrusselen med enda større kraft.   

-Den kapasiteten vi nå bygger opp er både nyskapende og viktig, og Norma Cyber vil bli det første av sitt slag i verden. Vi er på den ene siden opptatt av at vår næring skal fortsette sitt innovasjonsarbeid der digitalisering er avgjørende for en bærekraftig utvikling. På den andre siden må vi ivareta sikkerhetsaspektene rundt ny teknologi med nødvendig kompetanse og kvalitet. Det gjør vi best ved å samle våre ressurser i en felles satsing mot cyber-truslene, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.  

NORMA Cyber vil få kontorer og et avansert operasjonsrom i Rederiforbundets bygg i Oslo, og det vil bli bemannet med ulike eksperter innen cybersikkerhet og fartøyssystemer. De kommer til å samarbeide tett med det eksisterende fagmiljøet innenfor sikkerhet og beredskap i DNK og Rederiforbundet som holder til i samme hus.

DNK og NR sin medlemsmasse består av tilsammen 420 norske rederier og operatører som kontrollerer til sammen 3400 skip og oljerigger.

Det vil bli åpnet opp for innmelding i ordningen for medlemmer i Norges Rederiforbund og DNK fra og med 1. desember i år, og deretter vil det gradvis åpnes opp for andre grupper i den maritime industrien. Virksomheten organiseres på non-profit basis.