Vil beholde maritime opplæringskontor

Mange unge mennesker som har kommet inn i maritim næring gjennom maritime yrkesfag, har som lærling hatt kontakt med et opplæringskontor. Nå kjemper maritim næring for å beholde denne støtteordningen.

– Å få unge mennesker interesserte i å velge en maritim yrkesvei, er en av de viktigste oppgavene vi har i vår bransje. Opplæringskontorene har en sentral rolle i dette, siden de både har mye kontakt ut mot skoler og unge mennesker, og de jobber mot bedrifter for å få dem til å tilby lærlingplass. Underveis i læretiden støtter og veileder de lærlingene. Det er en viktig jobb, sier Karin Gjerløw Høidahl, leder for kompetanse, rekruttering og utdanning i Norges Rederiforbund. 

Det er fire maritime opplæringskontor i Norge. Opplæringskontorene har lærlinger i fagene matros, motormann, maritim elektriker, kokk, servitør og kontor. Per i dag har opplæringskontorene 1278 aktive lærlinger, noe som utgjør ca. 80 prosent av alle maritime lærlinger i Norge. De fleste lærlingene i maritime fag har sin læretid på sjøen, noe som betyr at de i perioder bor og jobber ombord på et skip.

Maritim ambassadør Theodora Elise Høie har akkurat fullført læretiden sin som motormann på Normand Maximus i Solstad Offshore. Hun hadde siste turen i mai og fikk fagbrev for to uker. For henne var støtten fra opplæringskontoret en viktig sikkerhet underveis i læretiden. 

– Jeg har ikke hatt så mye med opplæringskontoret å gjøre, men har alltid visst at det var et sted jeg kunne ringe, og hvor de kunne hjelpe meg hvis det var noe. Det er jo et maritimt opplæringskontor, så de har spesifikk kunnskap om det maritime hvordan det er å jobbe på sjøen. Det er en ekstra sikkerhet hvis det skulle være noe, for eksempel om man er i et mindre rederi som ikke har mye erfaring med lærlinger, sier Theodora Elise Høie.

I desember 2019 leverte Opplæringslovutvalget forslag til ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen foreslår å endre på systemet med opplæringskontorer, slik at det juridiske ansvaret for lærlinger i større grad vil være hos bedriftene

Både Norges Rederiforbund og NHO Sjøfart leverte høringsinnspill hvor vi støtter en videreføring av ordningen med maritime opplæringskontor.

– Arbeidet med denne loven viser hvor omfattende og nødvendig opplæringskontorenes arbeid er for å følge opp elevene gjennom læretiden. De maritime opplæringskontorene er godt koordinerte og har sertifiserte kvalitetsstyringssystem som sikrer et høyt nivå på nye fagarbeidere. Vi mener derfor at strukturen bør være som i dag, og dette er det stor enighet om i maritim næring, sier Evelyn Blom-Dahl, fagsjef i NHO Sjøfart.

I Norge finnes det i dag fire maritime opplæringskontorer: