Maritim Framtid – grønnere og smartere

Regjeringen la i forrige uke frem den første maritime stortingsmeldingen siden 2004. Rederiforbundet og NHO inviterte til webinar om fremtiden til den maritime næring 8. desember med blant andre næringsminister Iselin Nybø. -For å styrke konkurranseevnen fremover, i en tid som er preget av endringer, så er det viktig med rammevilkår som bidrar til omstilling og nyskaping. Meldingen skal bidra til at Norge forblir en viktig maritim nasjon, sa Nybø i sin innledning.

- Regjeringen har klare ambisjoner om en politikk som skal sikre norsk maritim næring både forsprang og konkurransekraft i det grønne skiftet, sa næringsminister Iselin Nybø under webinaret.

Hun løftet frem satsingen på digitalisering i skipsfarten og NORMA Cyber som et prosjekt som er viktig for næringen de neste årene.

-Kompetanse og omstillingsevne i verdensklasse blir viktig. Den norske maritime næringen har dette i dag og regjeringen vil legge til rette for dette også fremover. Kompetanse vil være vårt vinnerkort når vi skal skape vekst i maritim næring, sa Nybø.

I sendingen møtte vi næringslivledere både i Ulsteinvik, Bergen og Oslo.

- Vi er positive til regjeringens maritime melding, sa Kjetil Bollestad, adm. dir. i GreenYard Kleven. Vi er nå inne i en tyngre periode, derfor er det viktig med gode rammevilkår slik at vi kan legge til rette for ny vekst og beholder kompetansen i næringen.

Stig Remøy i Olympic Shipping løftet frem potensialet for en vrakpantording for offshorefartøy.

-En slik ordning vil skape aktivitet i hele verdikjeden i maritim næring. Og det vil gi en balanse i markedet, men her må både næring, myndigheter og banker være med, sa Remøy.

Han var optimist med tanke på fremtiden.

-Jeg tenker vi kan gå fra pessimisme i 2020 til soloppgang i 2021. Det skiftet som skjer nå må også norske rederier være med på, sa Remøy.

Annette B. Wollebæk i Kongsberg Maritime etterlyste en større satsing på det digitale i maritim melding.

President i Norges Rederiforbund og CEO i GC Rieber, Paul-Christian Rieber fremsnakket den maritime næringen i Bergen og det grønne skiftet som allerede er i gang i norske rederier.

-Vi har flere eksempler på rederier som er ledende på ny og grønn teknologi. Men, skipsfarten driver i et internasjonalt marked og vi trenger globale regler. Havet er internasjonalt, og IMO er viktig i denne prosessen, sa Rieber.

Han mener også at Norge har alle forutsetninger for å ta en ledende rolle innenfor offshore-vind.

- Vi trenger en overordnet nasjonal strategi innen havvind, med et klart mål om et mangfold av aktører – slik at vi kan bli en global leder innen dette markedet. Vi har vært gode på å overføre kompetanse og erfaringer til nye næringer før og dette kan vi klare igjen, sa Rieber.

Norled er et av landets største fergerederier og har vært ledende i ny maritim teknologi. De startet med batterifergen «Ampere» i 2014 og nå satser de på hydrogen.  

-Med hydrogen vil Norge bygge grønne arbeidsplasser og mulighet for ny eksportindustri. Det er viktig med lokale hub’er for hydrogen, derfor trenger vi tempo i satsingen, sier adm. dir. Heidi Wolden.

Konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland, ønsker å jobbe sammen med maritim næring for å få til grønnere løsning for transportsektoren. BKK utvikler og stimulerer løsninger for ulike sektorer i maritim næring. De har blant annet bygget og utviklet kabelløsninger og infrastruktur for landstrøm og har leveranser til både norske og europeiske havner.

I panelsamtalen mellom adm. dir. NHO, Ole Erik Almlid, adm. dir. Norges Rederiforbund, Harald Solberg, og adm. dir. Norsk Sjøoffiserforbund, Hans Sande ble det lagt vekt på å fylle den maritime meldingen med konkrete tiltak og bygge videre på det vi er gode på i dag innen grønn skipsfart og kompetanse.

-Vi er positive til at regjeringen har lagt frem en melding som er tydelig på ambisjonene om å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Næringen støtter opp om dette, og Rederiforbundet har en offensiv klimastrategi som sier at vi skal være klimanøytrale innen 2050, og bestille skip basert på nullutslippsteknologi i alle segmenter fra 2030. Vår jobb nå er å etablere rammevilkår som sikrer at vi utvikler og skalerer løsninger som gjør alternative løsninger kommersielt lønnsomme, sa Harald Solberg.

Hans Sande ga både ros og ris til statsråden.

-Norske sjøfolk er avgjørende for at vi skal bygge ny aktivitet, derfor er nettolønnsordningen viktig. Usikkerheten om denne ordningen bør avklares. For den erfaringsbaserte kompetansen er viktig for både ny vekst og omstilling i næringen.

NHO-sjef Almlid trakk også frem garantiordning for eksport, skatt på arbeidende kapital og at man raskt må få på plass en strategi for havvind.

-Aktivitet er nøkkelen. Vi roper ikke på hjelp fra myndighetene, men vi ønsker samarbeid. Næringen viser vei for hvordan vi kan få det til, sa Almlid.

Under sendingen fikk vi også videoklipp fra unge i næringen om hva de mente var viktig for deres maritime framtid.

Sendingen var et samarbeid mellom Rederiforbundet, NHO og Maritimt Forum.

Se sendingen her.  (starter etter 14 min)