Mannskapsskifter rammes av nye karanteneregler

Endring i karantenereglene går på tvers av det Norge har anbefalt andre land å gjøre. De nye reglene for innreisekarantene ved arbeidsreiser gjør det svært utfordrende å gjennomføre mannskapsskifter i Norge. For mange sjøfolk betyr dette økt usikkerhet og uforutsigbarhet om når, hvor og hvordan de skal komme av og på skipene de jobber på.

De nye innreisereglene som trer i kraft natt til lørdag 31.oktober pålegger de fleste sjøfolk som skal mønstre på skip i Norge 10 dager innreisekarantene. Dette strider med FNs maritime organisasjon (IMO) sin protokoll for mannskapsskifter.

-Vi er overrasket over at regjeringen med dette går imot sin egen politikk. Vi har stor forståelse for at det må iverksettes nye tiltak for å holde smittesituasjonen under kontroll. Vi mistenker at konsekvensene for sjøfolk er utilsiktede og at endringene er ment å ta ned smittepresset fra generelle arbeidsreisende og arbeidsinnvandrere til norsk fastland. Slik reglene nå er utformet rammer det imidlertid også nødvendige mannskapsskifter, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

80 prosent av verdens varehandel går på skip og sjøfolk er derfor helt avgjørende for at vi skal kunne opprettholde internasjonal handel. Norge var et av landene som tidlig erklærte sjøfolk for samfunnskritisk personell og implementerte IMOs protokoll for mannskapsskifter.

 -Vi ser at sjøfolk lett blir rammet i kampen mot koronapandemien, sier Harald Solberg. Mange sjøfolk står allerede uker og måneder utover kontraktsperioden sin og for mange er usikkerheten og uforutsigbarheten om når og hvordan de kommer seg hjem og på jobb svært krevende. Det er derfor avgjørende at regjeringen gir unntak for sjøfolk i handels- og offshoreflåten og legger til rette for gjennomføring av mannskapsskifter på skip.

IMO protokollen for mannskapsskifter som Norge har støttet opp om ivaretar trygge mannskapsskifter for sjøfolk og erfaringen så langt viser at det er svært liten smitterisiko for sjøfolk på skip i handels- og offshoreflåten.

Tross alle mannskapsbyttene som har funnet sted siden mars, kjenner man knapt til et eneste tilfelle av smitteoverføring fra skip til fastland. Gode rutiner for håndtering av smittetilfeller om bord har også gjort at disse har blitt isolert og at man i stor grad har unngått smitteoverføring til andre om bord.

- Det er derfor helt avgjørende at det nå ikke pålegges sjøfolk og rederier ytterligere begrensninger for mannskapsbytter, sier Solberg.

Rederiforbundet har i dag oversendt et brev til Helsedepartementet der vi foreslår særskilte innreisebestemmelser for sjøfolk som er i tråd med IMO protokollen.