Mye bra i krisepakken, men ikke godt nok

Krisepakken som Stortinget i kveld er enige om inneholder mange viktige tiltak, men det er avgjørende at kompensasjonsordningen utvides til også å gjelde passasjerskip i utenriksfart, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Den nye krisepakken inneholder blant annet ønske om konkretisering av finansieringsmodeller for havvind, at karbonfangst og lagring fremskyndes, samt en ytterligere vurdering av innretningen på regjeringens kompensasjonsordning. 

-Dette er gode og viktige tiltak som vi støtter, likevel er disse tiltakene til liten hjelp for de av våre medlemmer som sliter mest som følge av krisen vi nå står midt oppe i, sier Solberg.   

Passasjerskip i utenriksfart har som følge av koronapandemien ingen mulighet til å fortsette normal drift og 5000 ansatte er permittert. 

-Vi gjør alt vi kan for at våre medlemmer skal holde hjulene i gang i denne ekstremt krevende situasjonen. Hele den maritime klyngen er sentral i denne sammenheng. For at vi som samfunn skal komme oss gjennom denne krisen har vi alle et klart ansvar for både å bekjempe smitten samtidig som vi forsøker å opprettholde mest mulig aktivitet. Dette vil også være viktig for at ikke kostnadene til redningspakker blir større enn nødvendig. Når kompensasjonsordningen nå skal utformes i samarbeid med partene i arbeidslivet har vi en klar forventning om at den også vil inkludere passasjerskip i utenriksfart, sier Solberg.