Skipsfarten samfunnskritisk viktig

Regjeringen har kartlagt jobber som er samfunnskritisk viktige under koronakrisen, og på listen står ansatte i rederier og skipsfartsnæringen. Det er skipsfarten som sørger for at det er varer i butikkene og bensin i pumpene.

Justisdepartementet definerer ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon, som vesentlige for å få samfunnet til å gå rundt.

I alt 80 prosent av varetransporten i verden utføres av skip. Skipsfarten sørger for at transport- og forsyningstjenestene opprettholdes, at vareflyten inn og ut av Norge er intakt og at olje- og gassplattformene får sine forsyninger til avtalt tid.

Ferger og skip

Dette skriver justisdepartementet om personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjon:

«Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med tog, tunnelbane, sporvei, buss i rute og kjøretøy i oppdrag for helsevesenet, lastebil, taxi, ferjer, skip, fly og helikopter.
- Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.
 - Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.»

Les hele dokumentet her: https://bit.ly/2x1WaAD

Ettersom mannskap på skip og rigger samt maritimt ansatte på land regnes som nøkkelpersonell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner, kan de ifølge myndighetene få tilbud om barnehage og barneskole for å ha mulighet til å utføre sine jobber.

- Viktige avklaringer

Rederiforbundet har løpende kontakt og god dialog med norske myndigheter om hvordan forsyningslinjene skal opprettholdes gjennom koronakrisen.

-De avklaringer som nå har kommet fra myndighetene knyttet til sentrale samfunnsfunksjoner har vært svært viktige for å sikre at vi opprettholder grunnleggende funksjoner gjennom krisen, kommenterer administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.